Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Jedna z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym nagród, ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy redakcji "Tęczy Polskiej". Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym.

 

Kandydaci do tego honorowego tytułu powinni legitymować się spełnieniem następujących wymogów:

 • Umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu oraz zarządzania
 • Legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i załogi
 • Systematycznie inwestować w rozwój spółdzielczości
 • Tworzyć nowe miejsca pracy
 • Stwarzać dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne zatrudnionym pracownikom
 • Legitymować się pozytywną oceną polustracyjną.
 • Uregulowane składki na Krajową Radę Spółdzielczą
 • Prenumerata magazynu "Tęcza Polska"


Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są:

 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Związki Rewizyjne Spółdzielni
 • Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
 • Redakcja magazynu "Tęcza Polska"

 

Wymagane jest dobre udokumentowanie wniosku poprzez załączenie dokumentów potwierdzających działalność i zasługi danego kandydata. Wnioski przyjmowane są w Centrum Promocji Spółdzielczości, a ich rozpatrzeniem zajmuje się Kapituła Konkursu "Menedżer-Spółdzielca".

 

Oprócz honorowego tytułu "Menedżera-Spółdzielcy", laureaci otrzymują również pamiątkowe statuetki. Ich wręczanie stało się już tradycją dorocznych imprez spółdzielczych w Polsce (m.in. obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz Krajowych Targów Spółdzielczych). Ma formę uroczystej gali z udziałem najwyższych władz państwowych (W latach 2000 i 2002 wręczał je Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, w 2003 r. Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, w 2004 r. wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka).

 

Pobierz regulamin nagrody "Menedżer-Spółdzielca"

Pobierz formularz zgłoszeniowy do nagrody "Menedżer-Spółdzielca"


Wnioski o przyznanie honorowego tytułu "Menedżer-Spółdzielca" prosimy kierować pod adres:


Centrum Informacji i Promocji Spółdzielczości
ul. Jasna 1 00-013 Warszawa
z dopiskiem KONKURS

informacje: tel./fax: 22 828 65 11