Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Zmiany zasad funkcjonowania spółdzielni w 2017 r.

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 12 października (czwartek), godz. 10.00 – 16.30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ramowy program szkolenia:

1. Wpływ nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na gospodarkę finansową spółdzielni
a) Nowe zasady nabywania i utraty członkostwa,
b) Wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu tylko w trybie procesu i roszczenie o ustalenie prawa,
c) Zachowanie swojego statusu osób nie będących członkami spółdzielni
d) Zasady rozliczenia funduszu remontowego lokali wchodzących w skład nieruchomości w której powstała wspólnota mieszkaniowa, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na wykonywane w przyszłości remonty,
e) Nowe  zasady kalkulacji opłaty za miejsce postojowe  w garażu wielostanowiskowym
f) Rozliczenie z tytułu wkładów i udziałów
g) Zgodność regulacji wewnętrznych z ustawą i stosowanie wprost ustawy z pominięciem statutu.

2. Podział wyniku finansowego i  konsekwencje pokrycia indywidualnych niedopłat z zysku s-ni.
3. Dochód podatkowy  a dochód z nieruchomości  w interpretacjach i orzecznictwie sądowym.
4. Konieczny zakres nowelizacji polityki rachunkowości,

5. Wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych i
a) Opatrywania ksiąg kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
b) Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej

6. Regulacje dotyczące faktur, faktur elektronicznych faktur korygujących i innych dokumentów,
a) Zasady wystawiania faktur elektronicznych,
b) Data ujęcia faktur w księgach i w JPK
c) Moment korekty kosztów
d) Noty księgowe

7. Zmiany ordynacji podatkowej i ustaw podatkowych
a) Obowiązek sprawdzania  kontrahentów, w celu zwolnienia się od odpowiedzialności
b) Sankcje za nadużycie prawa podatkowego
c)Klauzula pewności prawa

8.Nowelizacja ustawy o rachunkowości
9.Przykład kalkulacji kosztów nieruchomości

 

Szkolenie poprowadzi Helena Pośpieszyńska - lustrator, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer - internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w SM.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: zajęcia dydaktyczne, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10 %
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na jedne szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze  konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie 12 październik


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 9 października 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń. Zapisy na stronie www.krs.org.pl w zakładce szkolenia.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25.