Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Szkolenie dla likwidatorów spółdzielni

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 31 maja (środa) - 1 czerwca (czwartek), godz. 10.00
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ramowy program szkolenia:

I Podstawy prawne oraz przesłanki otwarcia likwidacji spółdzielni
- inicjowanie procesu likwidacji przez Spółdzielnię,
- inicjowanie procesu likwidacji przez podmioty zewnętrzne

II Wybór likwidatora spółdzielni
- sposób powoływania na funkcję likwidatora,
- pozycja prawna likwidatora z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności
- podstawa zatrudnienia likwidatora w spółdzielni

III Czynności wstępne związane z otwarciem procesu likwidacji spółdzielni:
- analiza podstawowych przepisów tj. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j. z dnia 2017.03.31),
- analiza wniosków KRS właściwych do zgłaszania otwarcia likwidacji

IV Podstawowe obowiązki likwidatora w ramach prowadzenia procesu likwidacji spółdzielni
- analiza reguł dotyczących zaspakajania wierzytelności przypadających od spółdzielni z uwzględnieniem obowiązku zabezpieczenia środków na obligatoryjne wydatki związane z procesem likwidacji,
- analiza zagadnienia związanego z powstaniem przesłanek do ogłoszenia upadłości spółdzielni pozostającej w likwidacji,
- analiza zasad funkcjonowania pozostałych organów przedstawicielskich w trakcie procesu likwidacji spółdzielni,
- analiza instrumentów prawnych umożliwiających Związkom Rewizyjnym oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej świadczenie pomocy spółdzielniom pozostającym w stanie likwidacji,
- analiza zasad dotyczących podziału majątku pozostałego po zakończeniu procesu likwidacji spółdzielni

V Szczególne tryby postepowania umożliwiające likwidację spółdzielni z pominięciem przepisów zawartych w Dziale XII ustawy prawo spółdzielcze:
- analiza postępowania w trybie art. 115 ustawy prawo spółdzielcze,
- analiza postępowania w trybie art. 133 ustawy prawo spółdzielcze,
- analiza postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie przepisów zawartych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym  

VI Lustracja spółdzielni postawionej w stan likwidacji:
- Podstawy prawne lustracji,
- Podstawowe cele lustracji,
- Czynności przygotowawcze likwidatora do lustracji,
- Czynności lustracyjne w spółdzielni,
- Realizacja ustaleń i wniosków polustracyjnych,
- Protokół lustracji i pismo polustracyjne spółdzielni w likwidacji.

VII Bilansowe aspekty  postępowania likwidacyjnego
1. Przebieg  procesu likwidacji –etapy
2. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe w okresie likwidacji
3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w okresie likwidacji
a) Inwentaryzacja
b) Wycena aktywów i pasywów
c) Ewidencja wybranych zagadnień gospodarczych w okresie likwidacji
4. Bilans i rachunek wyników na dzień zakończenia likwidacji na przykładach:
a) na dzień niezaspokojenia zobowiązań
b) po zaspokojeniu zobowiązań
5. Likwidacja Spółdzielni w orzecznictwie i interpretacjach podatkowych
6. Sprzedaż składników majątkowych po likwidacji Spółdzielni
7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Szkolenie poprowadzą:

mec. Łukasz Lubowicki – radca prawny, lustrator, wieloletni pracownik Działu Prawnego Krajowej Rady Spółdzielczej, współautor publikacji „Vademecum Likwidatora”, wykładowca tematyki związanej z procesem likwidacji spółdzielni.

Helena Pośpieszyńska - lustrator, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer - internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w SM.

Rafał Płoski – prawnik, lustrator, wykładowca tematyki prawnej i lustracji w spółdzielni, pracownik KRS. Ekspert w projektach w przedmiocie tworzenia i funkcjonowania spółdzielczych GPR.

Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 15%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni,
5% - za polecenie innej spółdzielni, która dotychczas nie brała udziału w szkoleniu z danej tematyki.

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie dla likwidatorów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do 26 maja 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń.


Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel.:  22 827 45 25, 22 596 45 55