Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Szkolenie

Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielniorganizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin:  23 marca (czwartek),
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Ramowy program szkolenia:

 

 1. Obowiązki zarządu za rachunkowość z tytułu nadzoru a przekazanie odpowiedzialności za rachunkowość głównemu księgowemu i do biura rachunkowego
 2. Jak wyeliminować  ryzyko współpracy z nierzetelnym kontrahentem
 3. Prawo władczego oddziaływania, uprawnienia dla rady nadzorczej i zarządu przyznane przepisami
 4. Odpowiedzialność karna z ustawy o rachunkowości
 5. Zawodowy osąd przy ocenie zdarzeń gospodarczych
 6. Kary za odmowę okazania ksiąg, niszczenie, uszkodzenie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie, usuwanie nakładane zgodnie  z kodeksem karno-skarbowego i ustawą ordynacja podatkowa.
 7. Czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 8. Przepisy karne z ustawy prawo spółdzielcze
 9. Obowiązek zapewnienia  rzetelności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • przesłanki spełnienia wymogów ustawowych
 • specyfika zarządzania nieruchomościami
 • rozliczenie kosztów dostawy mediów.

10. Nowa zasady ustalania i prezentacji wyniku finansowego i  wyników na wyodrębnionych nieruchomościach


Szkolenie poprowadzi Helena Pośpieszyńska - lustrator, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer - internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w SM.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: zajęcia dydaktyczne, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 15%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni,
5% - za polecenie innej spółdzielni, która dotychczas nie brała udziału w szkoleniu z danej tematyki.

Wpłaty prosimy dokonać na nasze  konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem : szkolenie 23 marca


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 20 marca 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń. Zapisy na stronie www.krs.org.pl w zakładce szkolenia.

W związku z aktualizacją bazy danych dotyczącej szkoleń, uprzejmie prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail spółdzielni, co pozwoli nam na szybkie przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel.  22 827 45 25