Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

jaja2Na ręce kierownictwa i pracowników Krajowej Rady Spółdzielczej wpłynęło wiele życzeń świątecznych - od spółdzielni z terenu całego kraju, organizacji gospodarczych, samorządów, a także parlamentarzystów i przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Za wszystkie dobre słowa, wyrazy serdeczności i pamięci składamy gorące podziękowania.

 

30 marca br. w „Domu pod Orłami” odbyły się obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac w Sejmie precedensowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników, przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Precedensowy dlatego, że do tej pory rządzący raczej specjalizowali się w dokładaniu spółdzielniom fiskalnych obciążeń i administracyjnych ograniczeń, ten zaś zakłada ulgi podatkowe dla tych podmiotów spółdzielczych, które spełnią określone Ustawą wymogi.

Czytaj więcej...

W Krajowej Radzie Spółdzielczej od 2 do 14 marca br. odbywały swoje pierwsze posiedzenia komisje problemowe. Wybrano władze poszczególnych Komisji oraz dyskutowano nad regulaminem pracy i planem posiedzeń w 2017 r. Oto rezultaty wyborów w poszczególnych Komisjach:

Czytaj więcej...

Przypominamy, że termin składania prac do XIII Edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej upływa dnia 30 kwietnia 2017 r. Konkurs obejmuje prace obronione lub opublikowane po 1 maja 2016 r. w trzech kategoriach: prac badawczych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni.

Czytaj więcej...