Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Preferencje dla spółdzielni rolników


Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac w Sejmie precedensowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników, przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Precedensowy dlatego, że do tej pory rządzący raczej specjalizowali się w dokładaniu spółdzielniom fiskalnych obciążeń i administracyjnych ograniczeń, ten zaś zakłada ulgi podatkowe dla tych podmiotów spółdzielczych, które spełnią określone Ustawą wymogi.

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenia Komisji problemowych KRS

W Krajowej Radzie Spółdzielczej od 2 do 14 marca br. odbywały swoje pierwsze posiedzenia komisje problemowe. Wybrano władze poszczególnych Komisji oraz dyskutowano nad regulaminem pracy i planem posiedzeń w 2017 r. Oto rezultaty wyborów w poszczególnych Komisjach:

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do składania ofert dot. ochrony fizycznej osób i mienia oraz wykonywania prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości powierzchni biurowej i na terenie przed budynkiem przy ul. Jasnej 1 w Warszawie (zakres zadań określają Załączniki nr 1 i 2).

Czytaj więcej...

 Aktualizacja wiedzy o spółdzielczości

Zapraszamy na seminarium dla kontrolujących i kontrolowanych organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą z udziałem firmy UNISOFT nt.: Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i ich zmiany w spółdzielni mieszkaniowej – praktyka działania oraz na szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych.

Czytaj więcej...

XIII Edycja Konkursu na najlepszą pracę badawczą


Przypominamy, że termin składania prac do XIII Edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej upływa dnia 30 kwietnia 2017 r. Konkurs obejmuje prace obronione lub opublikowane po 1 maja 2016 r. w trzech kategoriach: prac badawczych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni.

Czytaj więcej...