Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

okadka 9We wrześniowym numerze Miesięcznika Spółdzielczego „Tęcza Polska” informujemy o bieżących zmianach w ustawodawstwie i procedowanych projektach dotyczących spółdzielni różnych branż: ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiamy również możliwości pozyskania przez spółdzielnie środków z programów operacyjnych UE.

Czytaj więcej...

Środki wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w których zapisane zostały potrzeby rozwojowe województw, w tym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, świadczonych usług dla ludności, zatrudnienia, adresowane są również do spółdzielni. Równolegle wdrażane są Programy Krajowe, wspierające przedsiębiorstwa w różnych obszarach działania. Podmiotami, które realizują działania dla w/w rozwoju oraz prowadzącymi działalność w różnych sektorach gospodarki są niewątpliwie spółdzielnie wszystkich branż spółdzielczych.

Czytaj więcej...

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do dalszych prac w Sejmie RP.

Czytaj więcej...

Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie rozpocznie działalność 1 września 2017 roku. Organizacja i zakres zadań KOWR zostały określone w ustawie z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Istotna poprawa ochrony spółdzielców i ułatwienia w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych – to główne cele nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którą 2 sierpnia 2017 r. podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Nowelizacja przyjęta przez Sejm z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poprawia sytuację osób mieszkających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Ustawa wprowadza też zmiany, mające istotny wpływ na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj więcej...