Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy

Książki

Książki

uefinskie1

Fińskie prawo spółdzielcze

Prawo o spółdzielczości, ogłoszone w Helsinkach 28 grudnia 2001 r. jest modelowym rozwiązaniem legislacyjnym dotyczącym spółdzielczości w krajach Unii Europejskiej i stawiane jest często za wzór prawodawstwa spółdzielczego. Pozycja ta umożliwi zapoznanie się z tymi rozwiązaniami i warunkami...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł

Szczegóły

fundusze2

Fundusze dla ciebie czyli jak zdobyć unijne pieniądze cz.II

Druga część podręcznika dla wszystkich, którzy mają zamiar sięgnąć po unijne dotacje. Poświęcona jest aspektom finansowym aplikowania po środki unijne. Pokazuje, jak tworzyć budżet projektu, harmonogram realizacji działań i rozliczyć dotacje. Przypomina o tym, że aby wysiłek nie był podejmowany na...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł

Szczegóły

fundusze3

Fundusze dla ciebie czyli jak zdobyć unijne pieniądze cz.III

Trzecia część podręcznika autorstwa Hieronima Wawrzyszyńskiego będąca uzupełnieniem wiedzy zawartej w dwóch poprzednich częściach. Mówi o nowych rozwiązaniach i zmianach wprowadzonych w ostatnim etapie prac nad przygotowaniem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Prezentuje konkretne...

Cena sprzedaży brutto: 25,00 zł

Szczegóły

etyka

Karta Etyki Spółdzielczej

Uchwała nr. 11 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie zasad etyki spółdzielczej. Uchwała ta, stanowiąca Kartę Etyki Spółdzielczej, odwołuje się nie tylko do społecznych korzeni ruchu spółdzielczego. Akcentuje przede wszystkim postawy rzetelności i...

Cena sprzedaży brutto: 10,00 zł

Szczegóły

zeszyt6

Kompendium wiedzy dla lustratorów

Zeszyt Szkoleniowy Krajowej Rady Spółdzielczej nr. 8 podejmujący problematykę związaną z badaniem lustracyjnym spółdzielni. Zawiera również teksty ustaw : Prawo spółdzielcze, Prawo upadłościowe i naprawcze oraz tekst instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych

Cena sprzedaży brutto: 40,00 zł

Szczegóły

mieszkania

Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej

Obszerne opracowanie dotyczące problemów mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej, w okresie po przemianach gospodarczych 1989 r. Autorzy - prof. Marian G. Brodziński oraz Jerzy Jankowski - chcą zbadać, czy gospodarka rynkowa rozwiązuje problemy mieszkaniowe grup...

Cena sprzedaży brutto: 50,00 zł

Szczegóły

uepromowanie2

O promowaniu spółdzielni w Europie

Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich zawierający m.in. zobowiązania, jakie bierze ona na siebie w związku ze wspieraniem rozwoju spółdzielczości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Komunikat dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu...

Cena sprzedaży brutto: 14,98 zł

Szczegóły

marian

Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej, początki - rozwój - przyszłość

Praca prof. Mariana Brodzińskiego poświęcona spółdzielczości wiejskiej w ujęciu historycznym - od czasu zaborów do lat współczesnych, po przemianach gospodarczych 1989 r. Omawia również problemy organizacyjno-gospodarcze spółdzielni oraz grup producentów rolnych

Cena sprzedaży brutto: 30,00 zł

Szczegóły

zielona

Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego

NAKŁAD WYCZERPANY!!!!!! Materiały II Spółdzielczego Forum Społeczno-Ekonomicznego,które odbyło się 8 lipca 2006 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Jego podstawowym zagadnieniem była odrębność systemu spółdzielczego od formy spółek prawa handlowego. Wstęp - prezes Zarządu KRS,...

Cena sprzedaży brutto: 20,00 zł

Szczegóły

forum

Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze

18 czerwca 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze, celem przedstawienia opinii i oczekiwań środowiska spółdzielczego w zakresie proponowanych rozwiązań ustawowych dotyczących spółdzielczości. Niniejsza publikacja jest...

Cena sprzedaży brutto: 0,01 zł

Szczegóły

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>Strona 1 z 3
© 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza