Wcześniejsza zmiana zapisów Kodeksu, przyjęta przez Sejm w dniu 2 grudnia 2021 roku, praktycznie pozbawiła rolników dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego. Było to wynikiem podjętej w tym dniu przez Sejm nowelizacji k.p.c., która wyłączyła spod egzekucji komorniczej budynki gospodarcze oraz grunty rolne. W zamyśle wnioskodawcy (projekt rządowy), chodziło o ochronę interesów rolników, ale w praktyce godziło to w ich interesy. Rolnik nie mógł bowiem przedstawić żadnemu swojemu wierzycielowi skutecznej formy zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. Dotyczyło to nie tylko kredytów, w tym zaciąganych w bankach spółdzielczych, ale również innych zobowiązań majątkowych jak leasing czy z tytułu odroczonej zapłaty za otrzymane środki do produkcji rolnej. Pomimo jednoznacznie negatywnego stanowiska dla takiego rozwiązania ze strony KRS i wielu organizacji rolniczych, Prezydent wspomnianą ustawę podpisał i 10 stycznia 2022 r weszła ona w życie.

W tym stanie rzeczy, KRS postanowiła nadal konsekwentnie działać. Problem przedstawiliśmy parlamentarzystom, którym szczególnie bliskie są sprawy wsi i rolnictwa, w tym również w drodze bezpośrednich z nimi kontaktów. Senat RP podjął ponowną inicjatywę legislacyjną, a Sejm w dniu 27 stycznia br. przyjął praktycznie jednogłośnie stosowną nowelę k.p.c.. Jej istota sprowadza się do zniesienia wyłączenia spod egzekucji komorniczej składników majątku, w przypadku równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dłużnika. Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta RP powinna wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie