Minister Czesław Siekierski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spółdzielczości Rolniczej Zgromadzenia Ogólnego KRS, które odbyło się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 26 czerwca 2024 r. Spotkanie było dobrą okazją do zapoznania uczestników spotkania z aktualną sytuacją w rolnictwie, podejmowanymi przez Ministerstwo działaniami dla poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz omówienia aktualnych problemów w zakresie działania i rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce.

Szef Resortu Rolnictwa zaznaczył, że problemy rolników zaczęły się już w związku ze skutkami pandemii Covid-19 i zerwanymi łańcuchami dostaw, a następnie destabilizacją rynków surowców rolnych i żywności w wyniku wojny w Ukrainie, na które nałożyły się wymagania Zielonego Ładu. To spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw, ale także podmiotów działających w obszarze rolnictwa, w tym spółdzielni skupowych i przetwórczych. Przekazał uczestnikom spotkania, że obecnie duże gospodarstwa odchodzą od wymagającej produkcji zwierzęcej i przestawiają się na produkcję roślinną. Minister wskazał na podejmowane wysiłki, aby wspierać produkcję zarówno zwierzęcą jak i roślinną oraz podmioty działające w rolnictwie. Wskazał m.in. na dopłaty również w tym roku do sprzedanego zboża oraz wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przy ustalaniu wsparcia brana jest pod uwagę szeroko rozumiana sytuacja na rynku.

Wspominając o wyzwaniach związanych z przyszłym wstąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej minister Czesław Siekierski podkreślił, że zasady, na których Ukraina zostanie przyjęta do UE, nie mogą zaburzyć konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Wskazał, że należy wprowadzić takie regulacje, np. okresy przejściowe, pewne ograniczenia, które skierują ukraińskie produkty w te rejony, w których są one najbardziej potrzebne.

W czasie dyskusji spółdzielcy podzielili się z ministrem swoimi spostrzeżeniami i zaprezentowali aktualne wyzwania szczególne istotne z punktu widzenia branży rolnej i spółdzielczości rolniczej. Na spotkaniu zostały zgłoszone i omówione wnioski i rozwiązania dotyczące problemów spółdzielczości rolniczej oraz tworzenia lepszych warunków do jej rozwoju.

Biorąc pod uwagę znaczenie omawianych spraw, Minister zapowiedział kontynuowanie wspólnych działań, celem poprawy warunków funkcjonowania spółdzielni rolniczych.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do objęcia przez Polskę w styczniu 2025 r. prezydencji w Radzie UE. Wskazał, że będzie to okazja do zaprezentowania naszego spojrzenia na reformy we Wspólnej Polityce Rolnej. Minister przekazał uczestnikom spotkania, że nasze doświadczenie, obserwacje i analizy pozwolą na sformułowanie wniosków i propozycji na przyszłość. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie potrzebnych rozwiązań w tym zakresie.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie