3 lipca br. Krajowa Rada Spółdzielcza zaprosiła spółdzielców na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości do hotelu Ogólnokrajowej Spółdzielni  Turystycznej  „Gromada” przy Placu Powstańców w Warszawie

mds20181 mds20182

Uroczystość poprzedziły obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które poświęcono sprawozdaniu z działalności KRS w ostatnim kwartale, przyjęto również uchwałę w sprawie włączenia się spółdzielców w wybory samorządowe.

Spółdzielcze święto jak co roku było okazją do rozstrzygnięcia dorocznych konkursów dla liderów ruchu spółdzielczego ("Lider Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer-Spółdzielca", "Prymus" oraz "Złoty Laur Spółdzielczości") oraz konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” dla przedstawicieli samorządu regionalnego, który w swojej działalności wspierają ruch spółdzielczy. Kandydatów do wyróżnień  zgłaszały spółdzielcze związki rewizyjne. Kapituła Nagród doceniła tych spółdzielców, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego środowisk lokalnych, do popularyzacji kultury i wspierania sportu w swoich środowiskach.

W polskim sektorze spółdzielczym, mimo wielu trudności, braku przychylności w niektórych środowiskach politycznych, mamy w ostatnich latach wiele nowatorskich inicjatyw społecznych i gospodarczych, inspirujących pobudzanie różnorodnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Toteż uhonorowanie inicjatorów tych przedsięwzięć i dokonań  wyróżnieniami spółdzielczymi nie tylko zwróceniem uwagi i docenieniem nowej jakości w rozwoju spółdzielczej działalności, odpowiadającej na lokalne społeczne potrzeby, ale także najlepszą promocją poszerzania obszarów spółdzielczej działalności w gospodarce rynkowej.

 

oskarLider Spółdzielczości Polskiej 2018 r. 

Najwyższe honorowe wyróżnienie spółdzielcze, ustanowione Uchwałą Zarządu KRS z 25 lutego 2000 r. Przyznawane jest za wybitne zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę i zasługi dla rozwojowi spółdzielczości. Tytuł ten może być przyznawany nie tylko spółdzielcom, ale również politykom, parlamentarzystom, działaczom państwowym, samorządowym, społecznym i gospodarczym. W 2018 r. otrzymali je:  

Leszek Jaskuła - prezes Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Jerzy Kozakiewicz - przewodniczący Rady Nadzorczej Tyskie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard
Józef Mitura - długoletni prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Kazimierz Nowak - wiceprezes ds. organizacyjno-technicznych „Imago” Centrum Sztuki Ludowej w Krakowie

 

Menedżer-Spółdzielca 2018 

Nagroda ustanowiona uchwałą Zarządu KRS nr 549/99 z dnia 15 maja 1999 r. Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom pełniącym kierownicze stanowiska za sprawne zarządzenie, za szczególne osiągnięcia gospodarcze, za wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i  kształtowanie  pozytywnego wizerunku spółdzielczości w społeczeństwie.

Tadeusz Dworski - prezes Zarządu „Społem” PSS „Pomoc” w Puławach
Grażyna Fijałkowska - prezes Zarządu Zakładów Farmaceutycznych „UNIA”  Spółdzielnia Pracy w Warszawie
Leszek Klonowski - prezes Zarządu SM „Jedność” w Ostródzie
Henryk Lamża - prezes Zarządu GS „S.Ch.” w Raciborzu
Paweł Bohdan Lang - prezes Zarządu SM „Szwoleżerów” w Warszawie
Jerzy Nogowczyk - prezes Zarządu GS „S.Ch.” w Wiśle
Andrzej Opuchlik - prezes Zarządu SM „Nasz Dom” w Bytomiu
Alicja Pieńko - kierownik osiedla „Sielce” MSM „Energetyka” w Warszawie
Danuta Pisarczyk - główny ksiegowy MSM „Energetyka” w Warszawie
Dariusz Podroużek - dyrektor w SM „Metalowiec” we Wrocławiu
Piotr Polis - prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”
Zdzisław Siwiński - przewod. Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock”
Elżbieta Urbaniak - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów VITA z/s w Legnicy
Bogumiła Zacny-Sporysz - prezes Zarządu Andrychowskej SM

mds20183 mds20184 mds20185

Prymus 2018 

Wyróżnienie ustanowione przez KRS w 1999 r. przyznawane jest  corocznie najlepszym spółdzielcom, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i pełnioną funkcję, za szczególne osiągnięcia i wieloletnią wzorową pracę. W biezącym roku otrzymali je:

Roman Adamus - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Częstochowie
Agnieszka Brońka - członek Zarządu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ryszard Dymara - prezes Zarządu SM „Cichy Kącik” we Wrocławiu
Jan Kazimierz Dudzik - z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej BS w Niemcach
Gabriela Grojec - członek Rady Nadzorczej SM „Nasz Dom” w Bytomiu
Franciszek Lewko - przewodniczący Rady Nadzorczej Tyskiej SM „Oskard”
Maria Maślak - wiceprezes Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Maria Raczyńska - dyrektor w SM „Metalowiec” we Wrocławiu
Edward Świeboda - członek Rady Nadzorczej BS w Niemcach
Urszula Waligóra - prezes Zarządu „Społem” PSS „Nowa Huta” w Krakowie
Jan Wieliczko - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Agrobud” we Wrocławiu

 mds20186 mds20188 mds20187

Złoty Laur Spółdzielczości 2018

Nagroda ustanowiona na mocy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS 11/2010 z 1 lipca 2010 r. dla uhonorowanie spółdzielni lub osoby fizycznej za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu życia społeczno-kulturalnego, za sponsorowanie  kultury i  jej twórców, za wspieranie   organizacji społecznych  oraz  klubów sportowych  na terenie spółdzielni i w lokalnym środowisku.

Lucyna Batko - wiceprezes ds. Artystyczno - Handlowych „IMAGO” Centrum Sztuki Ludowej w Krakowie
Jerzy Brodziński - SM „Metalowiec” we Wrocławiu
Janina Gąsiorowska - SM im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
Urszula Tonderys - wiceprezes Zarządu Gdyńskiej SM

Nagrodzone spółdzielnie:
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Bytomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”

 mds20189 mds201899 mds2018999

Samorządowiec-Spółdzielca 2018 

Honorowy tytuł "Samorządowiec-Spółdzielca" jest wyrazem uznania dla działaczy samorządowych, radnych, posłów, senatorów i polityków za ich aktywną i owocną współpracę ze spółdzielniami, za wspieranie i obronę spółdzielczości, za docenianie jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym środowisk lokalnych, za podejmowanie wspólnych ze spółdzielcami działań mających na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie demokracji. W bieżącym roku wyróżnienie to otrzymałi następujący samorządowcy i działacze spółdzielczy: 

Andrzej Dziuba - Prezydent Miasta Tychy
Wiesław Jaźwiec - działacz samorządu spółdzielczego, członek Rady Osiedla „Węzłowiec”
Barbara Konieczna - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy
Kazimierz Kostecki - członek Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie
Bogdan Olesiński - Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

mds2018998 mds2018997 mds20189999

 

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze prace naukowe poświęcone zagadnieniom spółdzielczym. W tym roku na Konkurs nadesłano 20 prac -  6 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 2 w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 12 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. W bieżącym roku nagrody i wyróżnienia otrzymali:

1) w kategorii prac badawczych:
Nagrodę I Stopnia - mgr Filip Karol Leszczyński
3 równorzędne Wyróżnienia - dr Maria Zuba-Ciszewska,  dr Tomasz Dąbrowski,  dr Bartłomiej Błesznowski

2) w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych:
Nagrodę I Stopnia - dr Krzysztof Łukasz Kil

3) w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych:
Nagrodę I Stopnia - Dorota Wszołek
Nagrodę II Stopnia - Marta Cichocka
3 równorzędne Wyróżnienia - Anna Pawliszak, Magdalena Baczewska, Malwina Marach

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie