Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które obradowało w „Domu pod Orłami” 18 grudnia, zdecydowało, że VII Kongres Spółdzielczości odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast rok bieżący upływać będzie pod hasłem 100-lecia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach.

W porządku obrad znalazło się kilka istotnych tematów. Przede szystkim, po śmierci członków Zgromadzenia Ogólnego - kol. Jacka Staciwy oraz kol. Tadeusza Orczykowskiego, należało uzupełnić skład Zgromadzenia i jego Prezydium. Do Zgromadzenia dołączył Mirosław Kaszkur, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy (woj. dolnośląskie), natomiast do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego, w miejsce śp. Jacka Staciwy, w tajnym głosowaniu wybrano Krzysztofa Kokoszkiewicza - również przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Rozpoczynający się właśnie rok 2020 jest dla polskiej spółdzielczości rokiem jubileuszowym, bowiem 100 lat wcześniej, a dokładnie 29 października 1920 roku, uchwalono pierwszą polską ustawę o spółdzielniach, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się prawnego modelu spółdzielni w prawie polskim.

W związku ze zbliżającą się rocznicą Krajowa Rada Spółdzielcza wydaje reprint wspomnianej ustawy, którego cena za sztukę będzie wynosiła 40 zł netto plus podatek od towarów i usług. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy o składanie zamówień na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. Zamówienia będziemy realizować od 15 stycznia 2020 r.

Wspólne zakupy, silniejsza promocja w Internecie, ochrona spółdzielczej tradycji - to tylko niektóre cele, jakie wyznaczyli sobie przedstawiciele 225 spółdzielni spożywców obecni na 50 Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Zjazd odbył się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w pensjonacie „Jutrzenka” w Wieńcu-Zdroju k/Włocławka, uczestniczyło w nim ok. 400 osób.

Spotkanie zaplanowane zostało na dwa dni, z których pierwszy miał charakter inauguracji zjazdowych obrad, ale i uroczystości podsumowującej rok obchodów 150-lecia działalności spółdzielczości spożywców w Polsce. Gośćmi tej części Zjazdu byli m.in.: Matias Fiedler - prezydent europejskiej organizacji spółdzielczości spożywców EuroCOOP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Adam Abramowicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” - Alfred Bujara. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentował prezes Zarządu dr inż. Mieczysław Grodzki. Dziękując za zaproszenie podziękował jednocześnie przedstawicielom Związku za aktywną pracę w Zarządzie i Zgromadzeniu Ogólnym KRS.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchamia kolejny preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu sześciu lat współpracy TISE i ZLSP udzielono już ok. 40 pożyczek dla spółdzielni pracy. 

Z instrumentów finansowych TISE skorzystać mogą spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz socjalne, a także inne organizacje. Warunek - bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem społecznym (zatrudniającym do 250 osób). Dla społecznych start-up-ów dostępna jest atrakcyjna „Pożyczka na start” - do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowana od 0,88 proc. w skali roku. Spółdzielnie działające na rynku dłużej niż rok mogą się starać o „Pożyczkę na rozwój” - do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowaną od 1,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

Ta prestiżowa nagroda, przyznawana od czterech lat przez redakcję Tygodnika „Wprost” dla firm, samorządów oraz wybitnych osobowości w poszczególnych regionach Polski trafiła w tym roku do „Społem” PSS Białystok.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Białymstoku 29 października br. dyplom i statuetkę „Orła Wprost” odebrał prezes Zarządu „Społem” PSS Białystok, Janusz Kulesza. Przyznanie wyróżnienia było dla Spółdzielni niespodzianką, gdyż to sami organizatorzy typują kandydatów i poszukują informacji o ich działalności - korzystając z dostępnych publicznie źródeł. Białostocka „Społem” została doceniona za dobre wyniki  finansowe i ekonomiczne, solidność płatniczą i transparentność gospodarczą. Spółdzielnia o ponad 120-letniej tradycji jest niekwestionowaną liderką w branży „Społem”, otwierając listę największych i najsilniejszych ekonomicznie spółdzielni w kraju. Od 2011 r. nieprzerwanie legitymuje się też tytułem „Rzetelna Firma”.

Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do przewodniczącego KNF, prof. Jacka Jastrzębskiego z prośbą o podjęcie działań w kierunku zwolnienia spółdzielni finansowych z obowiązku powoływania komitetów audytu. 

Propozycja zmian przepisów wynika nie tylko ze sformułowania art. 39 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE - który dopuszcza odstępstwa od powoływania komitetów audytu w krajach członkowskich, w których jakość nadzoru nad  instytucjami sektora finansowego jest właściwa - ale także z dokonanej analizy funkcjonowania komitetów audytu w BS i SKOK w ciągu 2 lat obowiązywania w Polsce tych przepisów.

Trwa nabór na studia podyplomowe „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” I edycja 2019/2020. Studia organizowane są przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą.

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje z KRS w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Przez trzy dni - od 27 do 29 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywały się Targi „Mleko-EXPO 2019” organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny. Stoiska zaprezentowało 20 spółdzielni mleczarskich oraz 11 firm działających na rzecz mleczarstwa. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia i konkursy.

W ich uroczystym otwarciu - obok honorowego patrona, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - wzięli udział liczni goście, m.in. senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa; były Minister Rolnictwa Gabriel Janowski; biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski; zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali: prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki wraz ze swoim zastępcą, Markiem Kowalskim i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski. Licznie przybyli samorządowcy, m.in. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele ambasad, organizacji gospodarczych i środowisk naukowych. Powitaniu, dokonanemu przez gospodarza spotkania - prezesa Zarządu KZSMl, Waldemara Brosia, towarzyszył występ Zespół Pieśni i Tańca ,,WETA” z Ośrodka Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży.

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej odbył się 23 listopada br. w krakowskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób - młodzież ze spółdzielni uczniowskich wraz z ich opiekunami, przedstawiciele spółdzielni patronujących m.in. ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa i Warszawy oraz liczni goście.

W obradach uczestniczyli m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, a także przedstawiciele prasy spółdzielczej.

W celu ułatwienia konsumentom wyszukiwania produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tym znakiem muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „Produkt polski”.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie