W dniu 3 lutego br., pod przewodnictwem dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, odbyło się posiedzenie Komisji ds. spółdzielczości Business Centre Club (BCC). Głównymi tematami posiedzenia były: przedstawienie aktualnego stanu przekształceń wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność oraz omówienie działań podejmowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą na rzecz uproszczenia sprawozdawczości banków spółdzielczych na potrzeby instytucji zewnętrznych.

Obrady rozpoczęto miłym akcentem: Anna Tylkowska, Prezes Zarządu „Społem” WSS Śródmieście, uhonorowała przewodniczącego Komisji dr. inż. Mieczysława Grodzkiego okolicznościową statuetką z okazji obchodzonego niedawno jubileuszu 150-lecia istnienia tej Spółdzielni.

W dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu pn. „Platforma Żywnościowa”, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Platforma Żywnościowa jest organizowana jako system giełdowy.  Na platformie można będzie sprzedawać lub kupować towary w systemie notowań lub w systemie aukcyjnym. Zainteresowane podmioty mogą również dokonać zgłoszenia uczestnictwa w tym systemie jako posiadający autoryzowany magazynzgłoszenia magazynów trwają.

W dniu 13 stycznia br. do Krajowej Rady Spółdzielczej wpłynęło pismo dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, Justyny Adamczyk, będące odpowiedzią na liczne zapytania spółdzielców dotyczące wyjaśnienia stosowania art. 9 ust 6 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Treść pisma prezentujemy poniżej.

 

22 stycznia br. w sali konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przedstawiciele Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uczestniczyli w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu 100 najlepszych RSP. Ranking odbył się już po raz 19 - dzięki zaangażowaniu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przy wsparciu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki, liczni przedstawiciele Instytutu - dr hab. Aldona Skarżyńska, kierownik Zakładu Ekonomiki Gospodarstwa Rolnych i Ogrodniczych oraz pracownicy Zakładu: prof. Wojciech Ziętara, mgr inż. Marcin Adamski mgr inż. Maria Ździeborska, a także pomysłodawca i inicjator Rankingu, który przez lata opracowywał dane rolniczych spółdzielni - dr Wacław Guzewicz. Gości powitał prezes Zarządu Związku, Krzysztof Kokoszkiewicz, który w kilku słowach podsumował tegoroczny Ranking.

W dniach 28-30 stycznia br. w Polsce gościła kolejna, trzecia już grupa rolników z Łotwy zrzeszonych w organizacji gospodarczej Agrichamber. Program pobytu ponad 20-osobowej delegacji obejmował spotkanie w „Domu pod Orłami” z przedstawicielami polskiej spółdzielczości. Obok prezesa Zarządu KRS - dr. inż. Mieczysława Grodzkiego udział w nim wziął także Witold Boguta - szef Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielni Osób Prawnych. Gości interesowały przede wszystkim występujące u nas formy organizowania się gospodarczego gospodarstw indywidualnych, przepisy prawa, pytali też, jak zachęcić rolników do zrzeszania się. Po tym spotkaniu Łotysze udali się na wizyty studyjne, tym razem do Wielkopolski, po drodze odwiedzając Grupę Producentów „Idealsad” w Kamieńszczyźnie k/Sochaczewa. We Wielkopolsce wizytowali dwie grupy producentów (grupę „Chrobry” produkującą warzywa w Kłecku oraz Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej „Razem” z Czempinia) oraz dwie spółdzielnie mleczarskie - czempiński oddział OSM w Śremie i OSM Koło.

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które obradowało w „Domu pod Orłami” 18 grudnia, zdecydowało, że VII Kongres Spółdzielczości odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast rok bieżący upływać będzie pod hasłem 100-lecia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach.

W porządku obrad znalazło się kilka istotnych tematów. Przede szystkim, po śmierci członków Zgromadzenia Ogólnego - kol. Jacka Staciwy oraz kol. Tadeusza Orczykowskiego, należało uzupełnić skład Zgromadzenia i jego Prezydium. Do Zgromadzenia dołączył Mirosław Kaszkur, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy (woj. dolnośląskie), natomiast do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego, w miejsce śp. Jacka Staciwy, w tajnym głosowaniu wybrano Krzysztofa Kokoszkiewicza - również przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Rozpoczynający się właśnie rok 2020 jest dla polskiej spółdzielczości rokiem jubileuszowym, bowiem 100 lat wcześniej, a dokładnie 29 października 1920 roku, uchwalono pierwszą polską ustawę o spółdzielniach, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się prawnego modelu spółdzielni w prawie polskim.

W związku ze zbliżającą się rocznicą Krajowa Rada Spółdzielcza wydaje reprint wspomnianej ustawy, którego cena za sztukę będzie wynosiła 40 zł netto plus podatek od towarów i usług. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy o składanie zamówień na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. Zamówienia będziemy realizować od 15 stycznia 2020 r.

Wspólne zakupy, silniejsza promocja w Internecie, ochrona spółdzielczej tradycji - to tylko niektóre cele, jakie wyznaczyli sobie przedstawiciele 225 spółdzielni spożywców obecni na 50 Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Zjazd odbył się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w pensjonacie „Jutrzenka” w Wieńcu-Zdroju k/Włocławka, uczestniczyło w nim ok. 400 osób.

Spotkanie zaplanowane zostało na dwa dni, z których pierwszy miał charakter inauguracji zjazdowych obrad, ale i uroczystości podsumowującej rok obchodów 150-lecia działalności spółdzielczości spożywców w Polsce. Gośćmi tej części Zjazdu byli m.in.: Matias Fiedler - prezydent europejskiej organizacji spółdzielczości spożywców EuroCOOP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Adam Abramowicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” - Alfred Bujara. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentował prezes Zarządu dr inż. Mieczysław Grodzki. Dziękując za zaproszenie podziękował jednocześnie przedstawicielom Związku za aktywną pracę w Zarządzie i Zgromadzeniu Ogólnym KRS.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchamia kolejny preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu sześciu lat współpracy TISE i ZLSP udzielono już ok. 40 pożyczek dla spółdzielni pracy. 

Z instrumentów finansowych TISE skorzystać mogą spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz socjalne, a także inne organizacje. Warunek - bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem społecznym (zatrudniającym do 250 osób). Dla społecznych start-up-ów dostępna jest atrakcyjna „Pożyczka na start” - do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowana od 0,88 proc. w skali roku. Spółdzielnie działające na rynku dłużej niż rok mogą się starać o „Pożyczkę na rozwój” - do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowaną od 1,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

Ta prestiżowa nagroda, przyznawana od czterech lat przez redakcję Tygodnika „Wprost” dla firm, samorządów oraz wybitnych osobowości w poszczególnych regionach Polski trafiła w tym roku do „Społem” PSS Białystok.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Białymstoku 29 października br. dyplom i statuetkę „Orła Wprost” odebrał prezes Zarządu „Społem” PSS Białystok, Janusz Kulesza. Przyznanie wyróżnienia było dla Spółdzielni niespodzianką, gdyż to sami organizatorzy typują kandydatów i poszukują informacji o ich działalności - korzystając z dostępnych publicznie źródeł. Białostocka „Społem” została doceniona za dobre wyniki  finansowe i ekonomiczne, solidność płatniczą i transparentność gospodarczą. Spółdzielnia o ponad 120-letniej tradycji jest niekwestionowaną liderką w branży „Społem”, otwierając listę największych i najsilniejszych ekonomicznie spółdzielni w kraju. Od 2011 r. nieprzerwanie legitymuje się też tytułem „Rzetelna Firma”.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie