Wydarzenia z dnia piątek, 4 października 2019

Lista wydarzeń

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Piątek, 4 października 2019

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów. 

Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj :
1.  Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 
Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Odbędzie się następujących terminach:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł; 
- 08 – 10.11.2019 r. – II moduł; 
- 22 – 24.11.2019 r. – III moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 3.200,- zwolnione z VAT.  
2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym. 
Kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin i odbędzie się:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł; 
- 17 – 20.10.2019 r. – II moduł; 
- 08 – 10.11.2019 r. – III moduł; 
- 21 – 24.11.2019 r. – IV moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 5.400,- zwolnione z VAT. 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie