Wydarzenia tygodnia 30 września - 6 października, 2019

Czwartek, 3 października

Spotkanie Klubu Działaczy Spółdzielczych

Czwartek, 3 października 2019 o 10:30

Klub Działaczy Spółdzielczych, nawiązując do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, organizuje 3 października br. o godzinie 10:30 powakacyjne spotkanie w sali audiowizualnej Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, podczas którego dr A. Piechowski, długoletni dyrektor SIB, wygłosi prelekcję pt. "Spółdzielczość polska w okresie II wojny światowej".

Piątek, 4 października

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Piątek, 4 października 2019

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów. 

Kandydaci na lustratorów powinni spełniać kryteria określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj :
1.  Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. 
Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Odbędzie się następujących terminach:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł; 
- 08 – 10.11.2019 r. – II moduł; 
- 22 – 24.11.2019 r. – III moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 3.200,- zwolnione z VAT.  
2. Osoby nie posiadające wymaganego stażu w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym. 
Kurs specjalistyczny obejmujący co najmniej 150 godzin i odbędzie się:
- 04 – 06.10.2019 r. – I moduł; 
- 17 – 20.10.2019 r. – II moduł; 
- 08 – 10.11.2019 r. – III moduł; 
- 21 – 24.11.2019 r. – IV moduł (24.11.2019 r. – egzamin).
Koszt szkolenia to kwota 5.400,- zwolnione z VAT. 

Sobota, 5 października

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie