Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
95. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
23. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości ONZ
1 lipca 2017 roku

Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony


W czasach, gdy na całym świecie narastają nierówności dochodów, dobrze jest pamiętać, że istnieją rozwiązania wobec tych nierówności. Wśród tych rozwiązań jednym z najważniejszych jest model spółdzielczy. Jego uznana na szczeblu międzynarodowym definicja, jego zasady i wartości wyróżniają go spośród wszystkich innych form przedsiębiorstw. Te zasady stanowią, że członkostwo w spółdzielni jest otwarte bez jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunku do ludzi, którzy akceptują warunki członkostwa.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
93. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
21. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Organizacji Narodów Zjednoczonych
4 lipca 2015 r.


Wybierając spółdzielnię wybierasz równość

 

Równość jest podstawową wartością, która zapewnia wszystkim ludziom możliwość korzystania z rozwoju ekonomicznego i społecznego. Żyjemy jednak w świecie, który pozostaje pełen nierówności – według najnowszych danych 0,7% ludności świata posiada 44% całego jego bogactwa, podczas gdy 70% posiada zaledwie 3%. Wciąż wszędzie na Ziemi są osoby dyskryminowane między innymi ze względu na swoją płeć, wiek, religię bądź pozycję społeczno-ekonomiczną.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
91. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
19. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Organizacji Narodów Zjednoczonych
lipiec 2013 r.

Spółdzielnia - silne przedsiębiorstwo na czasy kryzysu

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest pod hasłem Spółdzielnia - silne przedsiębiorstwo na czasy kryzysu. Skłania nas ono do refleksji nad tym, jak radzą sobie różnorodne formy przedsiębiorstw w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Modele przedsiębiorstw opartych na własności swoich inwestorów cierpią dziś z powodu braku trwałości i równowagi w środowisku ekonomicznym i społecznym. Tymczasem model spółdzielczy wielokrotnie wykazał swoją przewagę w czasie kryzysu. Ostatni kryzys finansowy był doskonałym przykładem zagrożeń, wynikających z przedkładania doraźnego zysku nad możliwość rozwoju w długim okresie. Światowe kryzysy, wobec których stawaliśmy, są pochodnymi modelu biznesu, który przywiązuje większą wagę do korzyści finansowych, niż do ludzkich potrzeb; modelu, który dąży do prywatyzacji zysków przy uspołecznianiu strat. Liczne dowody wskazują, że różnorodność modeli własności umacnia stabilność sektora finansowego.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
81. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS 
9. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczy ONZ 
5 lipca 2003 r.

Spółdzielnie czynią rozwój faktem!
Wkład spółdzielni w Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych


Miliony ludzi na całym świecie wybrały spółdzielczy model przedsiębiorczości by umożliwić sobie osiągnięcie swoich osobistych celów rozwoju i celów rozwoju swoich społeczności. Spółdzielnie tworzą i utrzymują zatrudnienie zapewniając ludziom dochód; są odpowiedzialne za produkcję bezpiecznej i dobrej jakości żywności oraz usług i zaopatrzenie w nie swoich członków, jak również społeczności, w których działają. Dzięki realizacji w praktyce Zasad Spółdzielczych i swego etosu promują solidarność i tolerancję, zaś jako „szkoły demokracji” promują prawa każdej jednostki – kobiet i mężczyzn. Spółdzielnie są świadome społecznie reagując na potrzeby swoich członków, czy jest to alfabetyzacja bądź szkolenia techniczne, czy podejmowanie działań przeciwko pandemii HIV-AIDS. Poprzez swoją różnorodną działalność spółdzielnie są w wielu krajach znaczącymi podmiotami w gospodarkach narodowych, urzeczywistniając w ten sposób nie tylko rozwój osobisty jednostek, lecz również przyczyniając się do dobrobytu całej ludności na szczeblu ogólnokrajowym.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie