Na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości – w 2018 roku oficjalnie obchodzonym na świecie w dniu 7 lipca – w nowojorskiej siedzibie ONZ odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez COPAC (Komitet Promowania i Rozwoju Spółdzielczości, współprowadzony przez ONZ i MZS) oraz stałe przedstawicielstwo Argentyny przy ONZ.  Zaproszeni na nie zostali ambasadorowie państw członkowskich ONZ, liderzy spółdzielczy i przedstawiciele rządów, a tematem ożywionej dyskusji było, zgodnie z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, budowanie zrównoważonych społeczeństw przy udziale spółdzielni, z wykorzystaniem innowacyjności i przy przestrzeganiu zasad inkluzywności.

W związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, który spółdzielcy na całym świecie w dniu 7 lipca obchodzić będą po raz 96., a pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych po raz 24., Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wydał następujące oświadczenie:

Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość

W dniu 7 lipca 2018 roku spółdzielcy na całym świecie świętować będą Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Wykorzystując hasło „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” pokażemy w jaki sposób, dzięki naszym wartościom, zasadom i strukturom zarządzania, spółdzielnie mają w swoją istotę wbudowane zrównoważony rozwój i odporność razem z troską o swe społeczności co stanowi siódmą z ich wiodących zasad.

Z okazji Międzynarodowego Święta Pracy (1 maja) Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w specjalnym komunikacie prasowym zatytułowanym „Wyzwania przyszłości pracy – jak spółdzielnie mogą stać się częścią rozwiązania” przypomniał, że reprezentowane w Związku spółdzielnie – a jest ich ponad trzy miliony z przeszło 1,2 miliarda członków – są również ważnym w skali świata pracodawcą, zatrudniając 10 procent wszystkich pracujących na Ziemi. Szczególna rola przypada spółdzielniom w tworzeniu miejsc pracy dla upośledzonych grup ludności, w tym migrantów i uchodźców.

Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), która powstała tuż po I wojnie światowej w 1919 roku, jako jedna z agend Ligi Narodów. Przeżyła jednak tę ostatnią, stając się po II wojnie jedną z najważniejszych wyspecjalizowanych organizacji systemu ONZ. W MOP reprezentowane są w równowadze trzy strony: pracownicy (związki zawodowe), pracodawcy i rządy ze wszystkich państw członkowskich ONZ, a jej misją jest wypracowywanie standardów pracy, zatrudnienia, ochrony i opieki społecznej oraz dialogu społecznego na całym świecie, a szerzej działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i pokoju.Cele te są bardzo bliskie celom spółdzielczości – i dlatego od samego początku swego istnienia MOP była szczególnie zainteresowana ruchem spółdzielczym i miała z nim ścisłe związki.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie