Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco na wiosnę 2018 r. wystosował do przywódców organizacji członkowskich list, w którym przedstawił najnowszą inicjatywę Związku. Pragnie on, przy okazji kolejnego Zgromadzenia Ogólnego MZS w Buenos Aires w październiku tego roku, zaprosić tu liderów wielkich spółdzielni i grup spółdzielczych z różnych krajów w celu ustanowienia wspólnej sieci wymiany poglądów na najważniejsze problemy jakich doświadczają zarządzane przez nich jednostki. Byłoby to, jak stwierdza, z korzyścią nie tylko dla nich samych, ale i dla całego światowego ruchu spółdzielczego, z którym mogliby dzielić się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i ideami.

Ważnym wydarzeniem Zgromadzenia Ogólnego MZS w Kuala Lumpur w listopadzie 2017 r. była prezentacja najnowszej edycji Światowego Monitora Spółdzielczego opracowywanego dorocznie od sześciu lat wspólnie przez MZS i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie). Monitor stanowi ranking 300 największych spółdzielni świata – tegoroczne wydanie oparte jest o dane z 2015 roku. Wskazują one, że łączne obroty wszystkich tych 300 spółdzielni z 27 krajów osiągnęły zawrotną kwotę 2.164,23 miliarda dolarów USA. Największy udział w tych obrotach, bo aż 41 % mają spółdzielnie ubezpieczeniowe, 30 % spółdzielnie sektora rolno-żywnościowego, 19 % handlu hurtowego i detalicznego, 6% ma bankowość spółdzielcza i łącznie 3 % inne branże (m. in. pracy, zdrowia, opieki społecznej, edukacji itp.).

7 grudnia 2017 r.

Drodzy Członkowie,

Ponieważ rok 2017 zbliża się ku końcowi, chciałbym podziękować Wam za Waszą niesamowitą pracę, oddanie i zaangażowanie, jakie wykazywaliście przez cały ten rok.

Bez wątpienia, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i jego członkowie dorównują pod tym względem najbardziej renomowanym instytucjom międzynarodowym.

W 2017 r. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy podjął inicjatywę nominowania Spółdzielczych Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Taki zaszczytny tytuł może otrzymać każda organizacja członkowska, która poświęci kwotę przynajmniej 25 tys. Euro na promowanie „Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030” – ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne tej organizacji w 2015 roku stanowiących swoisty program wyeliminowania ubóstwa, poprawy jakości życia ludzi i lepszej ochrony środowiska na Ziemi w ciągu nadchodzącego piętnastolecia – i zarazem sama, na podstawie swoich osiągnięć, stanowić będzie przykład dobrych praktyk w takich działaniach jak zrównoważona produkcja i dystrybucja żywności, przestrzeganie równouprawnienia płci czy zapewnienie godnej pracy.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie