Spółdzielnie są ważnymi, jeśli nie najważniejszymi, podmiotami ekonomii społecznej, ale są też częścią kluczowej dla gospodarki europejskiej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że Komisja Europejska od dawna zajmuje się tą grupą, próbując stworzyć sprzyjające jej rozwojowi mechanizmy wsparcia. Nie inaczej Komisja w swym nowym składzie, pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, przyjęła przygotowanie nowej Strategii wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw za jeden z priorytetowych celów swojego programu – ma ona zapewnić ich bardziej efektywny rozwój przez redukcję nadmiernej biurokracji przy ich rejestracji, sprawozdawczości itp., polepszyć ich dostęp do rynków i środków finansowych oraz umożliwić stawienie czoła wyzwaniom związanym z koniecznością przestawiania się na gospodarkę cyfrową.

Intergrupy są szczególnym organem Parlamentu Europejskiego łączącym deputowanych z różnych krajów i z różnych grup politycznych, pragnących wspólnie pracować nad konkretnymi zagadnieniami. Ich liczba i przedmiot zainteresowania nie są stałe, tworzone są na nowo w każdej kadencji Europarlamentu z inicjatywy posłów, stając się na różnych obszarach społeczno-ekonomicznych swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy Parlamentem Europejskim a społeczeństwem obywatelskim, którego przedstawiciele są z reguły zapraszani na posiedzenia intergrup.

Główna europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe odniosła się do nowej Komisji. W swoim komunikacie stwierdza, że licząca 27 członków Komisja Europejska z Ursulą Van der Leyen na czele, na którą głosowało 461 Eurodeputowanych, wobec 157 przeciw i 89 wstrzymujących się, ma silny mandat, a oczekuje się od niej nie tylko stawienia czoła największym wyzwaniom przed jakimi stoi obecnie Europa, ale również aktywizacji wszystkich jej obywateli i przedsiębiorstw.

Sprawy mieszkalnictwa nie leżały dotąd w zakresie szczególnego zainteresowania Komisji Europejskich ostatnich kadencji, a fundusze przeznaczone na jego rozwój czy wspomaganie, w tym dla spółdzielni mieszkaniowych, poza pewnymi wyjątkami, w praktyce nie istniały. Czy zmieni się to za obecnej Komisji, która właśnie rozpoczęła urzędowanie? Housing Europe, Europejska Federacja Mieszkalnictwa Publicznego, Spółdzielczego i Społecznego, wierzy, że tak.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie