Doroczne Zgromadzenie MŚP jest najważniejszym, cyklicznie organizowanym wydarzeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, odbywa się raz w roku w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP i jest kluczowym elementem tworzenia europejskiej polityki wobec tych przedsiębiorstw. Dotyczy też rzecz jasna spółdzielni jako ważnej kategorii MŚP i dlatego uczestniczą w nim zawsze przedstawiciele Cooperatives Europe – w tym roku była to dyrektor Agnès Mathis. Tegoroczne Zgromadzenie pod hasłem „Wspólne budowanie zrównoważonej i prężnej przyszłości”, obradowało w dniach 16 i 17 listopada, jak wszystkie takie spotkania, wirtualnie, a wspierane było przez niemiecką prezydencję UE i Komisję Europejską.

W przemówieniu inauguracyjnym komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton podkreślił znaczenie MŚP w dążeniu do trwałego i opartego na gospodarce cyfrowej ożywienia ekonomicznego w Europie, przypomniał obecne problemy MŚP związane z opóźnieniami w płatnościach spowodowane przez pandemię COVID-19 oraz potrzebę pomocy im w zwiększeniu odporności poprzez odpowiednią politykę na szczeblu europejskim. Zaproszony jako gość specjalny słynny ekonomista i laureat Nagrody Nobla, Joseph Stiglitz, wygłosił transmitowany z Nowego Jorku wykład na temat gospodarczych skutków pandemii COVID, w którym wyraźnie wymienił spółdzielnie jako jeden z ważnych podmiotów działających na rzecz ożywienia gospodarczego. Podczas zorganizowanych w ramach Zgromadzenia warsztatów dyrektor A. Mathis, poruszyła kwestię różnorodności modeli biznesowych i różnicy między przedsiębiorstwami spółdzielczymi a konwencjonalnymi, a także kwestię solidarności ponad granicami UE. Po raz kolejny w ten sposób na ważnym forum europejskim przypomniany został ważny postulat Cooperatives Europe zapewnienia spółdzielniom równoprawnego miejsca wśród innych form przedsiębiorstw.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie