CICOPA – międzynarodowa organizacja spółdzielni pracy – w czerwcu 2018 r. opublikowała w ramach prowadzonej kampanii pod hasłem „To jest nasze! Przyszłość pracy należy do nas” raport na temat młodzieżowej przedsiębiorczości spółdzielczej.

Raport oparty jest o badania 64 młodzieżowych spółdzielni ze wszystkich kontynentów i unaocznia jak – w świecie głęboko przekształcającym się obecnie w wyniku zmian demograficznych, globalizacji, innowacji technologicznych i rosnącego bezrobocia wśród młodzieży – spółdzielnie mogą stać się konkretnym narzędziem w rękach młodych ludzi dla polepszenia swojego bytu, warunków pracy i rozwijania przedsiębiorczości.

Większość spółdzielni objętych badaniami działa w sektorze różnorodnych usług, co wymaga odpowiednich kwalifikacji, specjalistycznej wiedzy i umiejętności (np. w zakresie technologii telekomunikacyjnej i informatycznej, programowania, prawa, księgowości, zarządzania, marketingu itp.). Są one przeważnie mikro- bądź małymi przedsiębiorstwami, ale w ciągu ostatnich lat wykazywały pozytywne wyniki ekonomiczne i ciągły wzrost liczby tworzonych miejsc pracy. Podkreśla się, że promują one właściwą równowagę płci na stanowiskach kierowniczych i są szczególnie uczulone na wprowadzanie nowatorskich metod w organizacji i zarządzaniu działaniami biznesowymi.

Młodzi ludzie wybierali spółdzielczą formę z jednej strony ze względu na wyznawane wartości („pracować inaczej”, praca oparta o wartości), ale również z powodów pragmatycznych (stabilne miejsca pracy, możliwości zrobienia kariery, ochrona pracy). Raport wskazuje także, że spółdzielnie młodzieżowe wpisują się we współczesne trendy ważne dla nowych pokoleń: demokratyzacja gospodarki cyfrowej,  demokratyzacja własności i zarządzania. Stanowią one „laboratorium” w rękach młodych ludzi eksperymentowania innowacyjnymi i zrównoważonymi metodami zarządzania pracą. Ich dalszy rozwój wymaga jednak – konkluduje raport – korzystnego otoczenia instytucjonalnego, właściwych przepisów prawnych, zwłaszcza dotyczących zatrudnienia młodzieży, ale również dostępu do środków finansowych i zmniejszenia biurokracji.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie