Dramatyczna, a zaostrzająca się zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach na Morzu Azowskim, sytuacja na Ukrainie, skłania wiele krajów do gestów solidarności i pomocy.

Takiej pomocy udzieliła Ukrainie ostatnio Estonia – a ściśle Estoński Związek Spółdzielczych Stowarzyszeń Mieszkaniowych (EKYL), a pisze o tym ostatni numer biuletynu europejskiej organizacji mieszkalnictwa spółdzielczego i społecznego Housing Europe. Estończycy, którzy, podobnie jak Ukraińcy, odziedziczyli po czasach ZSRR sowiecki model mieszkalnictwa, mają znaczące doświadczenia w przekształcaniu tego modelu w oparciu m. in. o nowocześnie zarządzane spółdzielnie mieszkaniowe. I tymi właśnie doświadczeniami będą dzielić się na Ukrainie w ramach finansowanego z funduszu pomocy rozwojowej estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, projektu „Wsparcie dla reformy sektora mieszkaniowego”. Po stronie ukraińskiej partnerami są Międzybranżowe Stowarzyszenie Ekspertów Ukrainy i Państwowy Fundusz Wsparcia Młodzieżowego Budownictwa Mieszkaniowego.

Projekt, realizowany w latach 2018-2020, przewiduje wypracowanie nowych standardów zarządzania budynkami mieszkalnymi, a następnie przeprowadzenie szkoleń zawodowych w tym zakresie dla zarządców i urzędników władz lokalnych odpowiedzialnych za sprawy mieszkalnictwa. Przeanalizowana też zostanie obowiązująca legislacja mieszkaniowa na Ukrainie i zaproponowane będą zmiany. W dniu 12 listopada w Kijowie odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów projektu, podczas którego dyskutowano o wyzwaniach stojących przed ukraińskim mieszkalnictwem i ustalono plan działania. Uczestniczący w spotkaniu Andres Jaadla, przewodniczący Zarządu EKYL wyraził nadzieję, że przeszło 20-letnie estońskie doświadczenia reformy mieszkalnictwa, okażą się przydatne do planowania i wprowadzania w życie podobnych reform na Ukrainie.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie