Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości życzenia dla spółdzielców przekazał nie tylko Międzynarodowy Związek Spółdzielczy.

Jedno z takich posłań ogłosił ostatnio Manuel Mariscal, prezydent CICOPA. Przypomniał on, że hasło tegorocznych obchodów – „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” – jest szczególnie aktualne w kontekście spółdzielni pracy, które zawsze walczyły, walczą i będą walczyć o godną pracę dla wszystkich. Realizują to poprzez promowanie nowych form demokracji pracowniczej i tworzenie warunków do poczucia wartości wykonywanej pracy, dostosowując się zarazem do wymogów zmieniającego się rynku. Wprowadzają innowacyjne formy (spółdzielnie socjalne, społecznościowe, wielu interesariuszy, zrzeszające drobny biznes, tworzenia miejsc pracy, działające na polu ekonomii współdzielenia), a oferują stabilne zatrudnienie zwłaszcza przedstawicielom szczególnie wrażliwych grup społecznych – młodzieży, kobietom czy migrantom. Mają szczególne znaczenie dla tych, którzy dotąd byli aktywni na obszarze gospodarki nieformalnej, poprawiając warunki ich pracy i – gdzie to możliwe – włączając w system zabezpieczeń socjalnych, polepszając w ten sposób jakość życia.

Spółdzielnie pracy i socjalne, przynosząc demokrację do miejsca pracy, praktykują i wspierają model, w którym pracownicy są głównymi bohaterami. Gdy angażujemy się na rzecz społeczności lokalnych, gdy realizujemy powszechne interesy, gdy utrzymujemy miejsca pracy, gdy wprowadzamy demokrację gospodarczą do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wówczas walczymy aktywnie z wyłączeniem społecznym i budujemy lepszy świat. Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości! – kończy swoje posłanie M. Mariscal.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie