Spółdzielnie transportowe istnieją od dawna. W ostatnich latach jednak w wielu krajach znalazły nowy impet rozwoju wkraczając na nowe, niekonwencjonalne obszary działania. Interesujący artykuł na ten temat zamieścił ostatni numer internetowego biuletynu CICOPA-y (międzynarodowej organizacji spółdzielczości pracy) „Work Together”. Okazuje się zatem, że wśród 49 organizacji członkowskich CICOPA-y – krajowych związków i federacji spółdzielni pracy – z 32 krajów, 17 z nich w 12 krajach ma pośród swoich członków spółdzielnie transportowe różnych typów. Najwięcej jest ich we Włoszech (1686), w Hiszpanii (579), dużo mniej we Francji (60) i Kolumbii (59), od jednego do kilku działa na Malcie, w Kanadzie, Argentynie, Japonii, Korei, USA, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Zaliczane do tej branży spółdzielnie w rzeczywistości podejmują bardzo różnorodne działania. Duża część z nich zajmuje się magazynowaniem towarów przeznaczonych do transportu i innymi usługami wspierającymi transport (520), nieco mniej samym transportem drogowym towarów (366), kolejne to spółdzielnie taksówkarzy (75) i innych usług drogowego transportu pasażerskiego (65), spółdzielnie transportu wodnego (12), usług pocztowych i kurierskich (9) oraz towarowego transportu kolejowego (4). Dane te nie są kompletne, tym bardziej, że w wielu spośród tych i innych krajów tworzą się nowe, niekonwencjonalne spółdzielnie. I tak artykuł wymienia spółdzielnie nastawione na przewóz osób o szczególnych potrzebach – inwalidów, osoby w podeszłym wieku, rodziny z małymi dziećmi („TiTi Floris” we Francji), spółdzielnie ekspresowych dostaw rowerowych przesyłek na terenie dużych miast (szczególnie ważne w godzinach szczytu i zakorkowanych ulic - np. francuska sieć Toutenvélo), spółdzielnie kojarzące ze sobą poprzez Internet dostawców, klientów i rowerzystów mogących dostarczać zamówione artykuły na zasadzie ekonomii współdziałania (La Pajara w Hiszpanii)i wiele innych nie tylko z Europy. Warto się z nimi zapoznać na stronie https://mailchi.mp/cicopa/work-together-rolling-on-wheels-of-innovation-summer-autumn-2019

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie