Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres, podczas 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbywała się w Nowym Jorku jesienią tego roku, opublikował doroczny raport na temat roli spółdzielni w rozwoju społecznym. Obecny raport koncentrował się na miejscu spółdzielni w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wskazywał na nowe sposoby i strategie umacniania spółdzielczości w świetle kluczowych wyzwań przed jakimi staje ruch spółdzielczy na świecie w swej misji zapewnienia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich.

Wśród bardziej szczegółowych zagadnień, Sekretarz Generalny odniósł się do roli spółdzielni w zapewnieniu opieki zdrowotnej. Raport przypomina również, że zbliża się dziesiąta rocznica obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 i z tej okazji przytacza przykłady dobrych praktyk spółdzielni z różnych krajów i reprezentujących różne branże, z powodzeniem wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport wreszcie wspomina o prowadzonym wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Ekonomii Spółdzielczej i Społecznej we włoskim Trydencie) rankingu 300 największych spółdzielni na świecie publikowanym co roku jako „Światowy Monitor Spółdzielczy”, będącym według słów Sekretarza Generalnego „ważnym źródłem danych o spółdzielniach”, wskazującym jak te najpotężniejsze organizmy spółdzielcze przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najnowsza edycja „Monitora”, obejmująca dane za 2017 rok, ukaże się w najbliższych tygodniach. 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie