Calendar of events

April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Materiały informacyjne dotyczące problematyki rzemiosła w obszarze dualnego kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych w kontekście, prowadzonego na różnych poziomach administracji i instytucji publicznych i społecznych, szerokorozumianego dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli organizacji rzemiosła.

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Raport pt. Kształcenie zawodowe w rzemiośle (wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2020 r.) - dostęp na stronie PARP (PDF)

Raport zawiera informacje nt. zmian w szkolnictwie zawodowym w Polsce, uwarunkowań kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz roli Związku Rzemiosła Polskiego w kształceniu kadr.

 
Związek Rzemiosła Polskiego - materiały zostały przygotowane z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z funduszy Rady Dialogu Społecznego

Animacje promują dialog społeczny oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, a także możliwość wpisów do CEiDG.

W opracowaniu poruszone są kwestie: znaczenia dialogu społecznego w rzemiośle i jego praktyczne aspekty, wyzwań i problemów oświaty zawodowej, celów rzemieślniczej nauki zawodu oraz uwarunkowań prawnych oraz tradycji rzemieślniczego kształcenia zawodowego na tle przemian historycznych.

  • Informator pt. Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła (wyd. ZRP, 2020 r.)

Informator zawiera zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uprzejmie prosi o ograniczanie kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości, załatwianie spraw odbywało się drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej 


Godziny pracy Biura Zarządu oraz Archiwum Spółdzielczego:

7:00-14:30 (do odwołania)