Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 22 marca 2018 r. Uchwałą nr 9/2018 zatwierdziło strukturę organizacyjną Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej jest tworzone dla zapewnienia wykonania zadań statutowych i decyzji Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Jego pracą kieruje Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej przy pomocy Dyrektora Biura. W razie jego nieobecności obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa zastępca.

W Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej występują następujące komórki organizacyjne:

- Redakcja Monitora Spółdzielczego

- Redakcja magazynu "Tęcza Polska"

- Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce

- Biblioteka

- Archiwum

 

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie