Spółdzielczość mleczarska jest jedną z tych branż w polskiej spółdzielczości, która ma największy potencjał i rozwija się najbardziej dynamicznie. Z powodzeniem jej produkty konkurują na rynkach zagranicznych, w szczególności na obszarze Unii Europejskiej. 

Spółdzielnie mleczarskie koncentrują się na inwestycjach w proces produkcyjny, a więc inwestują w nowe maszyny i linie przetwórcze, sprawnie wykorzystując w tym celu środki własne i dofinansowania unijne. Jest to konieczne dla systematycznego i dynamicznego zwiększania jakości produkcji. Spółdzielnie zajmują się skupem i przetwórstwem mleka. Nowe warunki ekonomiczne zmusiły do podejmowania umiejętnych działań w celu zacieśniania i utrwalania współpracy z dostawcami i kooperantami. Przynosi to efekty w postaci istotnego podnoszenia poprawy jakości produktów spółdzielni mleczarskich. Coraz większą wagę przykłada się do inwestowania w nowoczesne zarządzanie, w tym w systemy informatyczne oraz w innowacyjność produktów.

Przed branżą mleczarską stoją wyzwania związane z podnoszeniem rentowności i efektywności produkcji. Szczególnie ważnym czynnikiem mającym decydujący wpływ na poziom i tempo inwestycji jest wykorzystanie funduszy europejskich. Główne kierunki rozwoju branży mleczarskiej to przede wszystkim inwestycje w proces przetwórstwa mleka, ale również nowoczesne linie pakujące oraz dystrybucja i cały proces logistyczny.

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie