Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2018/2019) 

W XV edycji Konkursu prace można było składać w okresie od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r. Z nadesłanych 10 prac (w tym 3 badawcze i 7 licencjackich), wszystkie zakwalifikowano do Konkursu. Dwie prace miały charakter ogólno-spółdzielczy, pozostałe traktowały o spółdzielczości mieszkaniowej, bankowej, gminnej „SCH” oraz rolniczej (w tym 4 prace dotyczyły spółdzielczości mleczarskiej).

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2017/2018)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 6 badawczych, 2 doktorskich, 6 magisterskich i 6 licencjackich. Cztery spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 1 spółdzielczości mieszkaniowej, 1 spółdzielczości pracy, 9 spółdzielczości rolniczej (w tym: 6 - mleczarskiej, 1 - RSP, 1 - SGPR). Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii i prawa.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2016/2017)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 5 badawczych (nie na stopień), 5 doktorskich, 2 magisterskie, 7 licencjackich i 1 inżynierska. Trzy spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 7 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 3 socjalnej, 2 mieszkaniowej, 4 spółdzielczości rolniczej (1- RSP, 2- GPR, 1- mleczarskiej), 1 – spółdzielczości mieszkaniowej i socjalnej. Zdecydowana większość prac – 10 - była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 4 z polityki społecznej, 1 z prawa i zarządzania, 1 z historii.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2015/2016)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Z nadesłanych 18 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 3 doktorskie, 3 magisterskie, 5 licencjackich. Dwie spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("SCh" RSP, GPR, lub mleczarskiej), 2 – spółdzielczości mieszkaniowej, 4 – spółdzielczości finansowej, 2 – spółdzielczości socjalnej i 2 – spółdzielczości spożywców; 1 – sztuki (Cepelia). Zdecydowana większość prac – 10 - była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 3 z zakresu prawa, 5 z historii i socjologii. 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie