Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia! SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy.

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży.

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych:

Spółdzielczość Mieszkaniowa  - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

Planowane rozpoczęcie: październik 2022 r.

Forma studiów: zajęcia zdalne

Zgodnie z tradycją podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów konkursów na liderów ruchu spółdzielczego oraz pogratulowano im osiągnięć.

W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2022 r. odbyła się już XIX Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXIII.

 

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości jest organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  W tym roku przypadła zatem już jego XVIII edycja. Konkurs ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

W tegorocznej edycji na konkurs nadesłano 9 prac. Komisja Konkursowa uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac jedną zgłoszono w kategorii prac badawczych, jedną w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych, a siedem w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom miało miejsce podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

W dniu 1 lipca, w którym w całej Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, w Hotelu „Gromada” Centrum w Warszawie obradowało Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. Posiedzenie połączone zostało z uroczystością zorganizowaną z okazji spółdzielczego święta, które w bieżącym roku obchodzone jest na całym świecie pod hasłem kończącej się Międzynarodowej Dekady Spółdzielczej: „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Zgromadzenie Ogólne KRS na stacjonarnym posiedzeniu spotkało się po raz pierwszy od 2020 roku. W porządku obrad znalazło się wiele istotnych zagadnień organizacyjnych i ogólnospółdzielczych, a członkowie KRS zajęli stanowisko w sprawie kilku projektów ustaw. Przyjęto sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za i kwartał 2022 roku, wyrażono także opinie na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne senackiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

W dniach 16-19 sierpnia 2022 r. Archiwum KRS będzie nieczynne.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie