Komórką KRS odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń jest - Spółdzielczy Instytut Badawczy oraz Zespół Lustracji i Doradztwa. Na organizację szkoleń KRS posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nr KO.ADM.II –KB-4962/1/07 z dnia 2 marca 2007 r.) na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Działalność edukacyjna w różnych formach prowadzona była jednak w KRS od samego początku jej istnienia. Zdobyte w tym czasie doświadczenia naszych wykładowców, trenerów i współpracowników stanowią gwarancję wysokiej jakości oferowanych szkoleń. Kadra zatrudniona i współpracująca obecnie z KRS posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia. Skupiamy wokół Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS również znaczne grono naukowców związanych na stałe z innymi instytucjami czy wyższymi uczelniami tworzących dla naszych potrzeb zespół wykładowców, który staje się jednocześnie centrum myśli i refleksji nad polską spółdzielczością.

Prowadzone w ramach akredytacji szkolenia, zarówno o charakterze ogólnospółdzielczym, jak i dla przedstawicieli konkretnych branż, odbywają się w małych grupach, przy użyciu nowoczesnych technologii edukacyjnych, są hospitowane, dokonywana jest na bieżąco ich ocena w oparciu o przygotowane arkusze ewaluacyjne, uczestnicy zaś otrzymują odpowiednie materiały dydaktyczne, a po zakończeniu szkolenia właściwe certyfikaty. Odbywają się w dobrze wyposażonych salach wykładowych w gmachu KRS, bądź - na życzenie - organizowane być mogą w terenie, np. w siedzibach zainteresowanych spółdzielni lub w trybie wyjazdowym w odpowiednich ośrodkach konferencyjnych (także za granicą). Na potrzeby uczestników wydawana jest przez SIB seria Zeszyty Szkoleniowe oraz inne publikacje.

SIB oprócz organizacji szkoleń specjalistycznych (moduł I – organizacyjno-prawny  i moduł II – ekonomiczno-finansowy), organizuje także odrębne szkolenia m. in. na temat pozyskiwania przez spółdzielnie funduszy unijnych na cele społeczne oraz szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych z zakresu rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej. Ponadto prowadzone są nieodpłatne szkolenia w ramach realizowanych projektów (m. in. na temat tworzenia spółdzielczych grup producentów rolnych, spółdzielni socjalnych), a także – we współpracy z Zespołem Lustracji i Doradztwa KRS szkolenia dla kandydatów na lustratorów i uzupełniające dla lustratorów, a we współpracy z Zespołem Samorządu i Promocji KRS seminaria dla samorządów spółdzielczych, a zwłaszcza Rad Nadzorczych spółdzielni nt. organów spółdzielni, ich roli, funkcji i odpowiedzialności.

 

  • Spółdzielczy Instytut Badawczy: 

         - szkolenia tel.: 22 596 45 56 lub 22 596 45 13, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Zespół Lustracji i Doradztwa:

         - tel. 22 596 45 25, 22 827 43 11, 22 827 43 22, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie