Kalendarz wydarzeń

czerwca 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Krajowa Rada Spółdzielcza 1 kwietnia br. skierowała pismo do Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP, w którym dziękuje za podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego Spółdzielni Uczniowskich. 

Szanowny Panie Marszałku

W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej, naczelnego organu samorządu spółdzielczego, pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Marszałkowi za podjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy uchwalenia ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Krajowa Rada Spółdzielcza opracowała projekt ustawy oparty na projekcie podobnej ustawy autorstwa Ś.P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który był sprzymierzeńcem ruchu spółdzielczego, w tym także prawnego uregulowania kwestii spółdzielczości uczniowskiej, jako bardzo ważnej płaszczyzny działań wychowawczych i edukacyjnych w polskiej szkole. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku podjęła decyzję o skierowaniu przedłożonego projektu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu oraz stronę rządową.

Szanowny Panie Marszałku,

nadanie przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej biegu procesowi legislacyjnemu w tej sprawie jest spełnieniem oczekiwań całego środowiska spółdzielczego i oczywiście wielu tysięcy uczniów polskich szkół oraz ich opiekunów. Oznacza to także realizację Uchwały Ogólnopolskiego Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie podjętej w dniu 25 listopada 2017 roku w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie spółdzielni uczniowskich,  także idei i postulatów wynikających z bogatego dorobku naukowego nieodżałowanego ś.p. prof. dr hab. Henryka Ciocha, doradcy ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Profesor Cioch wyraził się w sposób znamienny pisząc: „Działalnością spółdzielni uczniowskich powinny być zainteresowane władze oświatowe, władze placówek szkolnych i oświatowo-wychowawczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, uczniowie a także, a może przede wszystkim całe społeczeństwo. Dzięki nim zacznie funkcjonować instrument pozwalający na pozyskanie środków z zewnątrz, a przede wszystkim umożliwiający wspieranie dzieci i młodzieży z uboższych warstw społeczeństwa”. 

Spółdzielczości uczniowska powinna odzyskać swoją dawną rolę i znaczenie w strukturze polskiego systemu edukacji i wychowania. Przemawia za tym również bardzo bogata 120-letnia historia, tradycja i dorobek tej formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Przywrócenie należnego miejsca spółdzielczości uczniowskiej wymaga niewątpliwie uregulowania prawnego w formie ustawy. pragniemy podkreślić trudne do przecenienia znaczenie takiego ustawodawstwa, dzięki któremu uczniowie otrzymają nowoczesna ofertę edukacyjną i jednocześnie możliwość aktywności społecznej. W ten sposób będą mogli poznać reguły życia gospodarczego i społecznego opartego na zasadach solidaryzmu społecznego, współdziałania i odpowiedzialności za wspólne dobro, jako alternatywy wobec neoliberalnych prądów ekonomicznych. Jest to niewątpliwie poważne wyzwanie wymagające dużego zaangażowania wszystkich uczestników tego procesu.

Inicjatywa legislacyjna w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich jest dużym, ale bardzo ważnym wyzwaniem, jednak, jak podkreślał Pan Marszałek „inwestycja w człowieka, a w szczególności w ludzi młodych jest najważniejsza”. W związku z powyższym Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się do Pana Marszałka z gorącą i uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań zmierzających do rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Będzie to spełnieniem oczekiwań polskich uczniów, a także wypełnieniem testamentu Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ś.P. Profesora Henryka Ciocha.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólneg Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uprzejmie prosi o ograniczanie kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości, załatwianie spraw odbywało się drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej 


Godziny pracy Biura Zarządu oraz Archiwum Spółdzielczego:

7:00-14:30 (do odwołania)