Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

1 lipca - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 

 

Zgodnie z decyzją Sejmu RP z 21 kwietnia 1995 r., w Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest w dniu 1 lipca. Natomiast europejska i światowa spółdzielczość, kierując się rezolucją ONZ z 1994 r., obchodzi spółdzielcze święto w pierwszą sobotę lipca. W tym roku przypada ono na dzień 7 lipca. 

W bieżącym roku Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest na całym świecie pod hasłem Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość. Hasło to jest nawiazaniem do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w realizację których aktywnie włącza się ruch spółdzielczy. W związku z nadchodzącym świętem spółdzielczym  Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wydał następujące oświadczenie:

 

Oświadczenie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018

Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość

 

7 lipca br spółdzielcy na całym świecie świętować będą Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Wykorzystując hasło „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” pokażmy w jaki sposób, dzięki naszym wartościom, zasadom i strukturom zarządzania, spółdzielnie mają w swoją istotę wbudowane zrównoważony rozwój i odporność razem z troską o swe społeczności co stanowi siódmą z ich wiodących zasad.  Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zachęca swoich członków do wykorzystania serwisów społecznościowych w Internecie (#CoopsDay) by upowszechnić tę wiedzę.

  - Reprezentujemy 1,2 miliarda członków. Nie ma prawdopodobnie innego ruchu gospodarczego, społecznego czy politycznego na świecie, który w czasie krótszym niż 200 lat osiągnął taki wzrost jak my. Ale nie wzrost jest rzeczą najważniejszą. My konsumujemy, wytwarzamy i wykorzystujemy zasoby, które daje nam nasza planeta, w solidarności ze środowiskiem naturalnym i z naszymi społecznościami. To właśnie dlatego jesteśmy kluczowym partnerem w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - powiedział Prezydent MZS Ariel Guarco.

Ze względu na swoją istotę spółdzielnie odgrywają potrójna rolę:
• Jako aktorzy ekonomiczni stwarzają szanse dla tworzenia miejsc pracy, środków do życia i dochodu;
• Jako przedsiębiorstwa o celach społecznych ukierunkowane na ludzi, przyczyniają się do tworzenia równości społecznej i sprawiedliwości;
• Jako instytucje demokratyczne, zarządzane przez swoich członków, odgrywają wiodącą rolę w społeczeństwie i w społecznościach lokalnych.

  Podczas gdy ostatni światowy raport PricewaterhouseCoopers wskazał, że dwie na pięć konwencjonalnych firm wciąż ignorują bądź nie wykazują znaczącego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, spółdzielnie są na czele tej drogi. Spółdzielnie wnoszą jedyny w swoim rodzaju wkład w wypełnienie wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi zadań. W 2016 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy rozpoczął kampanię „Spółdzielnie dla 2030 roku” (www.Coopsfor2030.coop), by ukazać zaangażowanie spółdzielni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i podkreślić wkład spółdzielni w uczynienie świata lepszym miejscem do życia.

  Spółdzielnie mają doświadczenie w budowaniu zrównoważonych i odpornych społeczeństw. Przykładowo wiele spółdzielni rolniczych przyczynia się do utrzymania trwałości terenów rolnych, gdyż uprawiają plony metodami zrównoważonego rolnictwa. Spółdzielnie spożywców w coraz większym stopniu wspierają zrównoważone zaopatrywanie się w swoje produkty i edukują konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji. Spółdzielnie mieszkaniowe pomagają w zapewnieniu bezpiecznych i przystępnych mieszkań. Banki spółdzielcze przyczyniają się do stabilności dzięki swojej bliskości klientom i zapewnieniu im dostępu do finansów na szczeblu lokalnym i są obecne nawet na oddalonych obszarach. Spółdzielnie usług komunalnych angażują się w udostępnianie ludności obszarów wiejskich energii i wody, a wiele z nich jest aktywnych w działaniach na rzecz demokratyzacji energii. Spółdzielnie pracy i socjalne różnych branż (zdrowia, komunikacyjne, turystyczne itp.) starają się zapewnić w efektywny sposób towary i usługi, tworząc jednocześnie długookresowe, zrównoważone miejsca pracy - a czynią to w coraz większym stopniu w sposób przyjazny dla naszej planety.
  - W Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości zamierzamy pokazać światu, że możliwe jest połączenie wzrostu z demokracją, równością i sprawiedliwością społeczną. Że nasze społeczeństwa nie mogą dalej marnotrawić zasobów
i marginalizować ludzi. Że musimy ulepszać teraźniejszość i myśleć o przyszłości dla następnych pokoleń. I że jesteśmy dumni iż stanowimy część tego ruchu, opartego o wartości i zasady. Ruchu oddanego sprawiedliwości społecznej i zrównoważonemu rozwojowi środowiska naturalnego - powiedział Ariel Guarco.