Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi wątpliwości i jednocześnie obaw w zakresie skutków podatkowychwynikających z umorzenia zobowiązań odsetkowych kredytobiorcom (spółdzielnie, osoby fizyczne) od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do 31 maja 1992 r. na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłaconych przez bank premii gwarancyjnych informujmy, iż:
Minister Finansów pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. przekazał Krajowej Radzie Spółdzielczej projekt z dnia 25 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym w sprawie wyrażenia opinii.
Krajowa  Rada Spółdzielcza w odpowiedzi udzielnej w dniu 30 stycznia 2018 r. nie zgłosiła żadnych uwag co do treści projektu a jednocześnie w imieniu spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków, którzy terminowo spłacają zaciągnięte kredyty mieszkaniowe, o których mowa w/w ustawie z 30 listopada 1995 r., wyraziła ogromną wdzięczność i podziękowanie za podjęte w projekcie rozstrzygniecie i udzielenie im pomocy.
Projekt z dnia 25 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym wraz z uzasadnieniem opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.