Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Najważniejszym elementem, który został poddany gruntownej modyfikacji jest logo. Przyjęta nowa koncepcja loga opiera się na fundamencie historii i tradycji spółdzielczości. Symbolicznie i kompozycyjnie nowe logo wykorzystuje charakterystyczny, rozpoznawalny symbol graficzny „Domu pod Orłami” oraz wprowadza w swojej konstrukcji rozwiniętą nazwę organu – Krajowa Rada Spółdzielcza. Zrezygnowano z dotychczas stosowanego skrótu „KRS”, aby nie kojarzył się mylnie z innymi podmiotami stosującymi ten skrót w Polsce.

- Kluczową zaletą nowego loga jest jego czytelność, zarówno w wersji polskiej, jak i anglojęzycznej. Wprowadzając pełną nazwę organu chcieliśmy mieć pewność, że logo będzie łatwo rozpoznawalne. Bardzo istotne było dla nas podkreślenie symboliki naszego reprezentacyjnego gmachu – „Domu pod Orłami”. Rzeźby orłów wieńczące budynek pełnią niejako rolę strażników, akcentując prestiż i znaczenie instytucji. Dlatego uwzględnienie graficznego elementu wznoszącego się do lotu orła miało szczególne znaczenie przy projektowaniu loga. – mówi dr inż. Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

W nowej wizualnej koncepcji Krajowej Rady Spółdzielczej określono nową paletę barw do budowania graficznych komunikatów. Dobór tych barw daje możliwość tworzenia spójnych przekazów. Za kolor wiodący uznano kolor turkusowy, (który funkcjonował już jako kolor znaku COOP, zaakceptowany przez Zarząd KRS), a paleta przyjętych kolorów nawiązuje do rekomendowanej kolorystyki przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Opracowanie i uruchomienie nowoczesnej witryny internetowej z wykorzystaniem nowych elementów graficznych będzie kolejnym etapem realizacji strategii promocji Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

logo last