Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 22 marca 2018 r. Uchwałą nr 9/2018 zatwierdziło strukturę organizacyjną Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej jest tworzone dla zapewnienia wykonania zadań statutowych i decyzji Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Jego pracą kieruje Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej przy pomocy Dyrektora Biura. W razie jego nieobecności obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa zastępca.

W Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej występują następujące komórki organizacyjne:

  •  Zespół Samorządu i Promocji

- Redakcja Monitora Spółdzielczego

- Redakcja magazynu "Tęcza Polska"

- Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce

- Biblioteka

  • Zespół Lustracji i Doradztwa
  • Zespół Finansowo - Księgowy

- Archiwum

  • Zespół Administracyjny
  • Spółdzielczy Instytut Badawczy 
  • Obsługa Prawna