Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Zespół Studiów, Analiz i Współpracy Zagranicznej

- Spółdzielczy Instytut Badawczy

 

Prowadzi studia, analizy i projektowanie rozwiązań i programów z zakresu spółdzielczości oraz sprawy dotyczące:
a) analiz, studiów i koncepcji dotyczących funkcjonowania mechanizmów ekonomicznych,
b) współpracy z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi,
c) integracji i współpracy gospodarczej, w tym w ramach Unii Europejskiej.

 

Do obowiązków Zespołu w szczególności należy:

 

 • analiza istniejącego stanu i projektowanie strategicznych rozwiązań programów dla spółdzielczości,
 • inspirowanie procesów integracji współpracy w działalności gospodarczej oraz społecznej organizacji spółdzielczych,
 • opracowywanie projektów pozyskiwania funduszy europejskich,
 • opiniowanie i monitorowanie oraz analiza systemu ekonomiczno - finansowego organizacji spółdzielczych, w tym systemu podatkowego,
 • upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości poprzez organizowanie konferencji i spotkań naukowych, popularno-naukowych, w tym międzynarodowych oraz publikację materiałów naukowych, w tym zwłaszcza Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego,
 • współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi oraz konsultowanie badań prowadzonych nad spółdzielczością,
 • koordynowanie prac Rady Konsultacyjno-Programowej KRS,
 • koordynowanie i sporządzanie rocznych planów szkoleń organizowanych przez KRS,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie kursów, seminariów, warsztatów poszczególnych grup pracowników i organów spółdzielczych w zakresie ogólnospółdzielczym i branżowym w normach akredytacji przyznanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty,
 • współdziałanie z Zespołami KRS w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń,
 • organizacja dorocznego Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą o Tematyce Spółdzielczej,
 • współpraca z Instytucjami zewnętrznymi, w tym zwłaszcza z GUS w zakresie pozyskiwania i wymiany danych nt. stanu spółdzielczości,
 • wnioskowanie procesów dostosowawczych spółdzielczości w Polsce do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej,
 • opracowywanie projektów planów współpracy Krajowej Rady Spółdzielczej z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym i innymi organizacjami zagranicznymi oraz przedkładanie określonych informacji o stanie realizacji przyjętych ustaleń,
 • organizowanie i obsługa wyjazdów delegacji KRS do innych krajów i przyjęć delegacji zagranicznych w celu wymiany doświadczeń międzynarodowych,
 • wykorzystywanie kontaktów zagranicznych do udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi organizacjami spółdzielczymi z partnerami zagranicznymi,
 • prowadzenie dokumentacji współpracy zagranicznej.