Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne - maksymalnie: 13 osób. Jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. na podstawie §7 ust.2 pkt.11  Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r. Nr 7, poz.86) wybrało w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Ogólnego KRS na pierwszym posiedzeniu w dniu 3 marca ukonstytuowała się w składzie:

 1. Bartkowski Tadeusz - spółdzielczość pracy
 2. Biniek Włodzimierz - spółdzielczość rzemieślnicza
 3. Czaplejewicz Janusz Bogdan - "Samopomoc Chłopska"
 4. Dąbrowski Mieczysław - "Społem"
 5. Huzior Piotr - Banki Spółdzielcze
 6. Jędraszek Teresa - spółdzielczość mleczarska - sekretarz Komisji
 7. Klonowski Leszek - spółdzielnie mieszkaniowe - zastępca przewodniczącego Komisji
 8. Kobierski Jarosław - spółdzielnie Kółek Rolniczych
 9. Kwiatoń Krzysztof - spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych
 10. Matusiak Rafał - SKOK
 11. Stec Stanisław - RSP - przewodniczący Komisji
 12. Waśko Łucjan - spółdzielczość ogrodnicza
 13. Włostowski Jan - "Cepelia"