Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Krajowej Rady Spółdzielczej. Pracami Zgromadzenia Ogólnego kieruje Przewodniczący. Kadencja Zgromadzenia Ogólnego trwa 4 lata.


VI Kongres Spółdzielczości, obradujący w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Warszawie, dokonał wyboru 100-osobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Na pierwszym posiedzeniu ZO KRS w dniu 10 stycznia 2017 r. dokonało ono wyboru Przewodniczącego oraz siedmioosobowego Prezydium:

 

Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS:

 1. Jerzy Jankowski - przewodniczący
 2. Maciej Palej - sekretarz
 3. Broś Waldemar - zastępca przewodniczącego
 4. Gawlik Józef - zastępca przewodniczącego
 5. Gołębiewski Józef - zastępca przewodniczącego
 6. Paszkowski Janusz - zastępca przewodniczącego
 7. Staciwa Jacek - zastępca przewodniczącego
 8. Witkowski Waldemar - zastępca przewodniczącego

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS:
 1. Ajchler Romuald (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 2. Anulewicz Andrzej (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 3. Arent Henryk (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 4. Banaszak Marek (Banki Spółdzielcze)
 5. Bartkowski Tadeusz (Spółdzielnie Pracy)
 6. Bieniasz Jan (spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 7. Biniek Włodzimierz (spółdzielnie rzemieślnicze)
 8. Błaszczyk Jacek (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 9. Boguta Witold (spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 10. Bożyk Franciszek (Spółdzielnie Mleczarskie)
 11. Brewka Julian (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 12. Broś Waldemar (Spółdzielnie Mleczarskie)
 13. Bulka Anna (Spółdzielnie Pracy)
 14. Czapla Jerzy (Spółdzielnie Pracy)
 15. Czaplejewicz Janusz Bogdan (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 16. Czwojdrak Maria (Spółdzielnie Mleczarskie)
 17. Dados Wiesław (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 18. Dawidowski Roman (Banki Spółdzielcze)
 19. Dąbrowski Mieczysław („Społem”)
 20. Derenowski Tadeusz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 21. Dworski Tadeusz ("Społem")
 22. Dymara Ryszard (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 23. Dzierzęcki Henryk (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 24. Frąckiewicz Marian (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 25. Gawlik Józef (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 26. Gawron Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 27. Gąbka Jan (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 28. Gołębiewski Józef (spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 29. Gracz Jerzy (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 30. Gratkowski Grzegorz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 31. Grzelak Krzysztof (Spółdzielnie Pracy)
 32. Grzesiek Jan (Banki Spółdzielcze)
 33. Herzberg Zbigniew (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 34. Huzior Piotr (Banki Spółdzielcze)
 35. Janik Ewa (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 36. Jankowski Jerzy (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 37. Jaskuła Leszek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 38. Jędraszek Teresa (Spółdzielnie Mleczarskie)
 39. Juszkiewicz Marek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 40. Juszczyk Marcin (Spółdzielnie Socjalne)
 41. Kania Władysław (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 42. Karbowniczyn Józef (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 43. Kaźmierska Katarzyna (Spółdzielnie Pracy)
 44. Klonowski Leszek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 45. Kłys Jerzy (Spółdzielnie Pracy)
 46. Kobierski Jarosław (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 47. Koch - Kubas  Joanna (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 48. Kokoszkiewicz Krzysztof (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 49. Kołodziej Władysław (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 50. Kośmicka Teresa (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 51. Kraszewski Marek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 52. Kubik Jan (SKOK)
 53. Kujawa Zdzisław (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 54. Kwiatoń Krzysztof (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 55. Libor Tadeusz (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 56. Makohin Piotr (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 57. Matejczuk Marian (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 58. Matusiak Rafał (SKOK)
 59. Nikołajuk Aleksander (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 60. Nizioł Jerzy (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 61. Nycz Artur (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 62. Olejniczak Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 63. Orczykowski Tadeusz (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 64. Palej Maciej (Banki Spółdzielcze)
 65. Paszkowski Janusz (Spółdzielnie Pracy)
 66. Paziewski Waldemar (Spółdzielnie Mleczarskie)
 67. Petkowicz Ryszard (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 68. Pietrzyk Sławomir (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 69. Płusa Ryszard (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 70. Pokorski Sylwester (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 71. Półrolniczak Andrzej (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 72. Przeczek Rafał (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 73. Rączkowski Jan (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 74. Rukat Wacław (spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 75. Rybka Jerzy (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 76. Sienkiewicz Janusz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 77. Siwek Zdzisław (Banki Spółdzielcze)
 78. Słupek Edward (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 79. Sokół Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 80. Sosnowiec Adam („Społem”)
 81. Stachowiak Edmund (spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 82. Staciwa Jacek (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 83. Stec Stanisław (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 84. Stawicka Monika (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 85. Sułowski Jan (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 86. Szreter Jerzy (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 87. Śledziewski Stanisław (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 88. Tchórzewski Henryk (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 89. Tomecki Wacław (Banki Spółdzielcze)
 90. Tylkowska Anna („Społem”)
 91. Waśko Łucjan (Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarski)
 92. Witkowski Waldemar (Spółdzielnie Pracy)
 93. Włostowski Jan („Cepelia”)
 94. Wojciechowski Adam (Spółdzielnie Pracy)
 95. Woźniak Mieczysław (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 96. Zalewska Zenona (Banki Spółdzielcze)
 97. Zasuń Piotr („Społem”)
 98. Zieliński Eugeniusz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)