Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Stanowiska podjęte w 2015 r.

  • Odpowiedź Krajowej Rady Spółdzielczej na pismo Trybunału Konstytucyjnego (pobierz pismo TK) w sprawie przekształceń spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego - pobierz PDF

  • Propozycja KRS dot. zmiany Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pobierz PDF

  • Propozycja KRS dot. zmiany art 6471 par. 2  Kodeksu Cywilnego (solidarna odpowiedzialność inwestora i gen. wykonawcy z tytułu zawartej umowy o roboty budowlane - pobierz PDF str. 1, str. 2

 


 

Stanowiska podjęte w 2014 r.

  • Wystąpienie KRS do Parlamentu Europejskiego - PETYCJA w sprawie naruszeń celów, zasad i postanowień prawa unijnego obowiązującego na terytorium Polski - pobierz PDF

  • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie ograniczenia dostępu spółdzielczości rolniczej do środków pomocowych przewidzianych na lata 2014-2020 - pobierz PDF

 

  • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie antyspółdzielczej polityki i prac nad prawem spółdzielczym - ustawą o spółdzielniach - pobierz PDF

 


 

Stanowiska podjęte w 2013 r.

  • Stanowisko KRS w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa. pobierz PDF

 

projekt Umowy Partnerstwa z dnia 12.07.2013 r. pobierz PDF

załączniki do Umowy Partnertswa z dnia 12.07.2013 r. pobierz PDF

  • List otwarty z 21 sierpnia 2013 r. do przewodniczącego KP PO, posła Rafała Grupińskiego, w związku z wniesionymi przez ten klub projektami ustaw dotyczącymi spółdzielczości. pobierz PDF