Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 14 kwietnia 2011r. Uchwałą nr 31/2011 zatwierdziło strukturę organizacyjną Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej jest tworzone dla zapewnienia wykonania zadań statutowych i decyzji Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Jego pracą kieruje Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. W razie jego nieobecności obowiązki te wykonuje pierwszy zastępca prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

W Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej występują następujące komórki organizacyjne:

 

Zespół Samorządu i Promocji

- Redakcja Monitora Spółdzielczego

- Redakcja magazynu "Tęcza Polska"

- Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce

- Biblioteka

 

Zespół Lustracji i Doradztwa

 

Zespół Studiów, Analiz i Współpracy Zagranicznej - Spółdzielczy Instytut Badawczy 

 

Zespół Finansowo - Administracyjny

- Archiwum