Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się wystawa eksponatów i zdjęć pochodzących z Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce pod hasłem:  Spółdzielczość w czasie zaborów i w Polsce niepodległej. W otwarciu wystawy wzięli udział wicemarszałkowie Senatu RP: Maria Pańczyk-Poździej, Jan Wyrowiński oraz Stanisław Karczewski, który w imieniu Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza  powitał gości. Byli wśród  nich senatorzy i posłowie,  przedstawiciele władz spółdzielczych, a także wielu seniorów spółdzielczości z całej Polski.

 

Wicemarszałek Senatu RP podkreślił przy tym znaczenie  wystawy otwieranej  w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości i obrazującej  długie i bogate  dzieje polskiej spółdzielczości.  Następnie zabrał głos prof. Henryk Cioch, senator  i przewodniczący Senackiego Zespołu do Spraw Spółdzielczości, który podkreślił na wstępie: - Jest to pierwsza wystawa o spółdzielczości w Parlamencie Rzeczypospolitej. Przypomina ona jej chwalebne dzieje na ziemiach polskich w  latach zaborów i w Polsce niepodległej. W tej kadencji w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej powstał po raz pierwszy Zespół do Spraw Spółdzielczości, w skład którego wchodzą senatorowie z wszystkich ugrupowań politycznych. W ten sposób Senat RP dał wyraz uznania dla proklamowanego  przez ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, nad którego obchodami w Polsce patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.


Alfred Domagalski
, prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział z okazji otwarcia wystawy: - To ważna chwila dla polskich spółdzielców. Po raz pierwszy w Senacie Rzeczypospolitej prezentujemy  spółdzielczość, o której w parlamencie  mówi się najczęściej przy okazji przyjmowania nie zawsze korzystnych dla niej rozwiązań prawnych. Wystawa nie tylko ilustruje przeszłość spółdzielczości, ale wskazuje na jej użyteczność dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.  Wystawa obala  dość powszechne jeszcze poglądy, że spółdzielczość  to wymysł czasów PRL, bo pokazuje jej rodowód i 150-letnią historię, ogromny dorobek i zasługi dla Polski.  Spółdzielnie są Polsce potrzebne, bo uczą demokracji i odpowiedzialności,  przyczyniają się do budowania  demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Alfred Domagalski podziękował Marszałkowi Senatu RP, Bogdanowi Borusewiczowi i Prezydium Senatu  za otwartość, zrozumienie, życzliwość  dla spółdzielczości polskiej.  Do tej życzliwej i gościnnej dla nas atmosfery w Senacie RP przyczynia się  również praca  Senackiego Zespołu do Spraw Spółdzielczość, na czele którego stanął prof. Henryk Cioch, wybitny znawca prawa spółdzielczego.
Alfred Domagalski wręczył medale pamiątkowe wybite przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, obecnym na otwarciu wystawy, wicemarszałkom Senatu: Marii Pańczyk - Pozdziej, Stanisławowi Karczewskiemu Janowi Wyrowińskiemu oraz prof. Henrykowi Ciochowi i innym...

 

Napisali o Nas:

Spółdzielczość w Senacie - Bank Wspólnych Sił nr 7/2012