Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player


Zmiany ustrojowe na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku przyniosły także zmiany w rolnictwie i jego otoczeniu. Rozpadł się system produkcyjno-usługowej obsługi rolnictwa zbudowany przez państwo, do którego rolnicy w dużym stopniu utracili zaufanie. Zabrakło jednak wyobrażenia, czym naprawdę jest wolny rynek i jakie są mechanizmy jego funkcjonowania. Wielu uwierzyło, że będzie w stanie samodzielnie zabezpieczyć własne interesy. Rzeczywistość okazała się o wiele trudniejsza i złożona. Rolnicy działający w pojedynkę skazani są na przegraną ze znacznie silniejszym kapitałowo otoczeniem handlowo-produkcyjnym.

Dla wzmocnienia swojej pozycji na rynku, i niwelowania skutków, jakie przynosi coraz bardziej wymagający kapitalistyczny rynek rolnicy muszą przełamać kryzys zaufania do samych siebie i działać wspólnie tworząc własne struktury gospodarcze. Rolników w tych sprawach nikt nie wyręczy. Wprost przeciwnie wielu widzi własne korzyści wynikające z braku jedności, współpracy i porozumienia między właścicielami gospodarstw rolnych. Odbudowanie więc własnych struktur gospodarczych
niezbędnych do zachowania partnerstwa na coraz trudniejszym rynku jest dziś zadaniem pierwszoplanowym. Coraz więcej rolników dostrzega swoją bezsilność i zauważa potrzebę zespołowego działania. Pojawiają się więc coraz częściej inicjatywy odbudowy osłabionych odejściem rolników spółdzielni, tworzenia nowych struktur gospodarczych, w ostatnich latach w szczególności poprzez tworzenie i rozwój rolniczych grup producentów.

Własne organizacje gospodarcze sprawiają, że zyski, jakie powstają w obrocie produktami rolnymi i środkami do produkcji pozostają w dyspozycji rolników i służą rozwojowi ich gospodarstw. Tym samym rolnicy przejmują przynajmniej część wartości dodanej, która powstaje poza gospodarstwem rolnym. System spółdzielczy powoduje ponadto, że rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta.
Stąd też polityka państwa powinna uwzględniać tę specyficzną rolę, jaką odgrywa rolnik prowadzący własne gospodarstwo. Jednym z elementów tej polityki powinno być wspieranie i  rozwijanie ducha współpracy, solidaryzmu i porozumienia.
Pomimo, że świadomość rolników, co do potrzeby gospodarczego organizowania się systematycznie wzrasta, proces ten wymaga dalszego wspierania. Mam nadzieję, że informacje oraz materiały i opracowania prezentowane na naszej stronie internetowej, jak i działania Krajowej Rady Spółdzielczej, będą dla Państwa praktyczną pomocą w zakresie tworzenia i działania grup producentów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej.