Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Grupy Producentów Rolnych są nową formą organizowania się rolników we wspólne podmioty gospodarcze. Wzorem krajów Zachodniej Europy polscy rolnicy coraz częściej wybierają spółdzielnię, jako formę prawną do działania na rynku. W w/w krajach europejskich, w których stopień rozwoju gospodarczego jest znacznie wyższy niż w naszym kraju, od 60 do 100% rolników zrzeszonych jest w spółdzielniach. Spółdzielnie rolnicze są głównymi podmiotami skupującymi produkty rolne, prowadzą zaopatrzenie w środki produkcji, świadczą potrzebne członkom spółdzielni usługi oraz prowadzą przetwórstwo i handel produktami rolno-spożywczymi.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami dotyczącymi tworzenia i rozwoju spółdzielczych grup producentów rolnych. Znajdziecie w nich Państwo m.in. aktualności, prawodawstwo, ważniejsze opracowania i publikacje, informacje nt. podejmowanych działań na rzecz rozwoju spółdzielczych GPR, dane statystyczne.