Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Ważne adresy i użyteczne linki

 

Informacje o zasadach tworzenia grup producentów rolnych i wsparciu finansowym

Prawodawstwo, zasady tworzenia grup producentów rolnych, aktualności dotyczące grup oraz informacje o wsparciu finansowym dla grup dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl; Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej) www.arimr.gov.pl; Krajowej Rady Spółdzielczej pod adresem www.krs.org.pl

 

Informacja o dostępności wzorów dokumentów niezbędnych do założenia grupy producentów rolnych

Przykładowe wzory dokumentów potrzebnych do założenia przedsiębiorstwa, które ma stać się grupą producentów rolnych, na przykładzie spółdzielni, m.in.

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w zebraniu założycieli spółdzielni (nie obowiązkowo)
 • Projekt statutu spółdzielni
 • Protokół z zebrania założycielskiego
 • Uchwała w sprawie utworzenia spółdzielni i przyjęcia jej statutu
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Rady Nadzorczej (jeśli dotyczy)
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru prezesa Zarządu
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru wiceprezesów (Członków) Zarządu
 • Lista Członków – Założycieli spółdzielni
 • Protokół z zebrania założycieli – zmiana statutu na wezwanie sądu.

 

oraz wzory regulaminów, deklaracji przystąpienia do spółdzielni, itp. zawarte są w „Instrukcji zakładania spółdzielni, jako grupy producentów rolnych”, dostępnej do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej www.krs.org.pl w zakładce dotyczącej Grup Producentów Rolnych, następnie „Opracowania i publikacje KRS nt. grup”

Formularze wniosków wykorzystywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze lub na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem www.krs-online.com.pl w zakładce „formularze”.

Poniżej wskazane wnioski i instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl  w zakładce „Pobierz wnioski” lub stacjonarnie w placówkach Agencji:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania
 2. Wniosek o przyznanie pomocy i instrukcja jego wypełnienia
 3. Wniosek o płatność i instrukcja jego wypełniania
 4. Wnioski i instrukcje dotyczące pomocy dla wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.

Bezpośrednio do w/w wzorów wniosków można przejść tutaj

Informacja o dostępności aktualnych wykazów funkcjonujących grup

Aktualny „Wykaz Grup Producentów Rolnych” dostępny jest na stronie internetowej MRiRW www.minrol.gov.pl, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl; stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw oraz Krajowej Rady Spółdzielczej www.krs.org.pl w zakładce dotyczącej Grup Producentów Rolnych, następnie „Wykazy grup, dane statystyczne”.

Informacje dotyczące grup producentów rolnych, w tym prawodawstwo, informacje o wsparciu finansowym, dane statystyczne, opracowania dotyczące grup itp., dostępne są również na portalu internetowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl

Opracowania i publikacje Krajowej Rady Spółdzielczej nt. grup producentów rolnych – dostępne są w podzakładce „Opracowania i publikacje KRS nt. grup”

Punkt Konsultacyjny dla Grup Producentów Rolnych

Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pok. 219 (IIp.)

tel. (22) 596 45 13

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.krs.org.pl

(czynny w godz. 7.30 – 15.30)

 

umożliwia zgłoszenie osobiste, telefoniczne, faksem lub emailem

zapytań na temat grup producentów rolnych

w celu konsultacji lub uzyskania informacji

w zakresie tworzenia i działania grupy