Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Dlaczego warto zakładać GPR w formie spółdzielni? 

 

Powody, dla których rolnicy powinni się organizować:

 • Gospodarstwa rolne niezależnie od swojej wielkości są na rynku jednostkami małymi
 • Postępuje proces globalizacji – zmniejsza się liczba odbiorców produktów rolnych
 • Odbiorcy potrzebują dużych, jednorodnych partii produktów rolnych
 • Wspólna sprzedaż większych partii produktów powinna zapewnić korzystniejsze ceny i lepszą pozycję na rynku
 • Wspólne zakupy środków produkcji rolnej obniżają wysokie koszty produkcji
 • Możliwość wspólnego inwestowania

 

Główne cele gospodarcze tworzenia grup:

 • tańsze, wspólne zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
 • lepsze warunki sprzedaży produktów
 • efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń
 • prowadzenie wspólnych działań marketingowych
 • możliwość wspólnego inwestowania
 • odbudowanie pozycji rolnika na rynku
 • oszczędność czasu

 

 

Zasady tworzenia i wsparcie dla grup producentów rolnych

 

Powody, dla których rolnicy powinni się organizować:

· Gospodarstwa rolne niezależnie od swojej wielkości są na rynku jednostkami małymi

· Postępuje proces globalizacji – zmniejsza się liczba odbiorców produktów rolnych

· Odbiorcy potrzebują dużych, jednorodnych partii produktów rolnych

· Wspólna sprzedaż większych partii produktów powinna zapewnić korzystniejsze ceny i lepszą pozycję na rynku

· Wspólne zakupy środków produkcji rolnej obniżają wysokie koszty produkcji

· Możliwość wspólnego inwestowania

 

Grupy tworzone są w celu:

· Dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych

· Poprawy efektywności gospodarowania

· Planowania produkcji (ilość, jakość)

· Koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych

· Ochrony środowiska naturalnego

 

Członkami grupy mogą być:

· osoba fizyczna

· osoba prawna

· jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów podatkowych

· osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolniczej

 

Grupa musi:

· być utworzona przez producentów jednego produktu lub grup produktów (załącznik do rozporządzenia MRiRW)

· działać na podstawie statutu lub umowy

· składać się z min. 5 członków

· określić obowiązujące członków zasady produkcji (jakość, ilość, przygotowanie do sprzedaży)

· żaden z członków lub udziałowców nie może mieć więcej niż 20% głosów (na walnym zgromadzeniu)

 

Główne cele gospodarcze tworzenia grup:

Ø tańsze, wspólne zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej

Ø lepsze warunki sprzedaży produkcji

Ø efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń

Ø prowadzenie wspólnych działań marketingowych

Ø możliwość wspólnego inwestowania

Ø odbudowanie pozycji rolnika na rynku

Ø oszczędność czasu

 

 

Uzyskanie statusu grupy oraz wsparcie dla grup -> przejdź

 

 

(po kliknięciu powyższego nagłówka przejście do kolejnej odsłony do tzw. nastepny monitor o poniższej zawartości)

 

 

Uzyskanie statusu grupy oraz wsparcie dla grup

 

 

Etapy tworzenia grupy producentów:

 

Kolejność prac przy tworzeniu grupy:

1. Zbadanie możliwości działania grupy na rynku

2. Zaplanowanie działania grupy, spotkania robocze

3. Przygotowanie planu działania

4. Wybór formy prawnej

5. Opracowanie statutu/ umowy, zorganizowanie zebrania założycieli

6. Rejestracja

v rejestracja w Krajowy Rejestrze Sądowym (Rejestr Przedsiębiorców)

v rejestr administracyjny (rejestracja w Urzędzie Marszałkowskim i ARiMR)

v rejestracja w Urzędzie Statystycznym (uzyskanie nr REGON)

v rejestracja w Urzędzie Skarbowym (uzyskanie nr NIP)

v założenie konta bankowego

v zgłoszenie w ZUS (jeśli występuje zatrudnienie w grupie)

 

Wsparcie ryczałtowe dla grup:

 

Pomoc ryczałtowa dla GPR na ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej – działanie ‘Grupy Producentów Rolnych’ PROW 2007 – 2013

 

Rok działalności

Pomoc od wartości sprzedaży do równowartości

w PLN 1 mln EURO (%)

Pomoc od wartości sprzedaży powyżej równowartości

w PLN 1 mln EURO (%)

Maksymalna roczna kwota pomocy (tys. EURO)

pierwszy

5,0

2,5

100

drugi

5,0

2,5

100

trzeci

4,0

2,0

80

czwarty

3,0

1,5

60

piąty

2,0

1,5

50

Maksymalna kwota pomocy, jaką grupa może uzyskać w ciągu 5 lat

390*

 

           

 

* grupy producentów owoców i warzyw mają dwukrotnie większe wsparcie ryczałtowe, nie przekraczające jednak 100 tys. euro rocznie

 

 

Możliwości wykorzystywania pomocy ryczałtowej dla grup:

 

na ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:

a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego
i produkcji producentów - członków grup,

b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do
sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,

c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji,
ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności,

na inwestycje, o ile grupa realizuje cele wynikające z przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w szczególności warunki w/w art. 35 tego rozporządzenia. Zgodnie ze stanowiskiem KE wysokość kwoty na inwestycje zależy od decyzji grupy.

 

Grupa sama decyduje o przeznaczeniu tych środków, zachowując powyższe wymogi.

 

Ø Zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstwo, musi złożyć wniosek do Marszałka Województwa (wg siedziby grupy) o wpis do rejestru grup producentów rolnych. Załącznikiem do wniosku jest Plan Działania grupy na okres pierwszych 5 lat działalności

 

Ø Po rejestracji w Urzędzie Marszałkowskim, grupa musi w terminie 6 miesięcy złożyć do ARiMR (Agencja Płatnicza) wniosek o przyznanie pomocy finansowej (ryczałtowej)

 

Ø Po każdym z 5 lat działania grupa składa wniosek o płatność do ARiMR, wraz z wykazem sprzedaży grupy (w pierwszym roku działania, grupa może uzyskać zaliczkę 25% wartości dotacji)

 

 

 

Wiecsj informacji www.minrol.gov.pl (podwieszony link: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Grupy-producentow-rolnych ) lub www.arimr.gov.pl (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/grupy-producentow-rolnych.html)

 

 

Inne formy wsparcia grup:

 

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej ( podwieszony link: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/zwiekszanie-wartosci-dodanej-podstawowej-produkcji-rolnej-i-lesnej.html )

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html )

Kredyty preferencyjne ( http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html )

Zwolnienia podatkowe (bezpośredni link do publikacji w pdf znajdującej się w podzakładce menu „ Opracowania i publikacje KRS nt. grup; Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych głównym sposobem na podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych”)

 

Wróć do poprzedniej strony -> przejdź

Zasady tworzenia i wsparcie dla grup producentów rolnych

 

Powody, dla których rolnicy powinni się organizować:

 • Gospodarstwa rolne niezależnie od swojej wielkości są na rynku jednostkami małymi
 • Postępuje proces globalizacji – zmniejsza się liczba odbiorców produktów rolnych
 • Odbiorcy potrzebują dużych, jednorodnych partii produktów rolnych
 • Wspólna sprzedaż większych partii produktów powinna zapewnić korzystniejsze ceny i lepszą pozycję na rynku
 • Wspólne zakupy środków produkcji rolnej obniżają wysokie koszty produkcji
 • Możliwość wspólnego inwestowania

 

Grupy tworzone są w celu:

 • Dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych
 • Poprawy efektywności gospodarowania
 • Planowania produkcji (ilość, jakość)
 • Koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych
 • Ochrony środowiska naturalnego

 

Członkami grupy mogą być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów podatkowych
 • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolniczej

 

Grupa musi:

 • być utworzona przez producentów jednego produktu lub grup produktów (załącznik do rozporządzenia MRiRW)
 • działać na podstawie statutu lub umowy
 • składać się z min. 5 członków
 • określić obowiązujące członków zasady produkcji (jakość, ilość, przygotowanie do sprzedaży)
 • żaden z członków lub udziałowców nie może mieć więcej niż 20% głosów (na walnym zgromadzeniu)

 

Główne cele gospodarcze tworzenia grup:

 • tańsze, wspólne zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
 • lepsze warunki sprzedaży produkcji
 • efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń
 • prowadzenie wspólnych działań marketingowych
 • możliwość wspólnego inwestowania
 • odbudowanie pozycji rolnika na rynku
 • oszczędność czasu

 

 

Uzyskanie statusu grupy oraz wsparcie dla grup -> przejdź

 

 

(po kliknięciu powyższego nagłówka przejście do kolejnej odsłony do tzw. nastepny monitor o poniższej zawartości)

 

 

Uzyskanie statusu grupy oraz wsparcie dla grup

 

 

Etapy tworzenia grupy producentów:

 

Kolejność prac przy tworzeniu grupy:

 1. Zbadanie możliwości działania grupy na rynku
 2. Zaplanowanie działania grupy, spotkania robocze
 3. Przygotowanie planu działania
 4. Wybór formy prawnej
 5. Opracowanie statutu/ umowy, zorganizowanie zebrania założycieli
 6. Rejestracja

v   rejestracja w Krajowy Rejestrze Sądowym  (Rejestr Przedsiębiorców)

v   rejestr administracyjny  (rejestracja w Urzędzie Marszałkowskim i ARiMR)

v   rejestracja w Urzędzie Statystycznym  (uzyskanie nr REGON)

v   rejestracja w Urzędzie Skarbowym  (uzyskanie nr NIP)

v   założenie konta bankowego

v   zgłoszenie w ZUS  (jeśli występuje zatrudnienie w grupie)

 

Wsparcie ryczałtowe dla grup:

 

Pomoc ryczałtowa dla GPR na ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej – działanie ‘Grupy Producentów Rolnych’ PROW 2007 – 2013

 

Rok działalności

Pomoc od wartości sprzedaży do równowartości

w PLN 1 mln EURO (%)

Pomoc od wartości sprzedaży powyżej równowartości

w PLN 1 mln EURO (%)

Maksymalna roczna kwota pomocy (tys. EURO)

pierwszy

5,0

2,5

100

drugi

5,0

2,5

100

trzeci

4,0

2,0

80

czwarty

3,0

1,5

60

piąty

2,0

1,5

50

Maksymalna kwota pomocy, jaką grupa może uzyskać w ciągu 5 lat

390*

 

           

 

*  grupy producentów owoców i warzyw mają dwukrotnie większe wsparcie ryczałtowe, nie przekraczające jednak 100 tys. euro rocznie

 

 

Możliwości wykorzystywania pomocy ryczałtowej dla grup:

 

 • na ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:

a)  dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego
i produkcji producentów - członków grup,

b)  wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do
sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,

c)  ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji,
ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności,

 • na inwestycje, o ile grupa realizuje cele wynikające z przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w szczególności warunki w/w art. 35 tego rozporządzenia.  Zgodnie ze stanowiskiem KE wysokość kwoty na inwestycje zależy od decyzji grupy.

 

Grupa sama decyduje o przeznaczeniu tych środków, zachowując powyższe wymogi.

 

 • Zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstwo, musi złożyć wniosek do Marszałka Województwa (wg siedziby grupy) o wpis do rejestru grup producentów rolnych. Załącznikiem do wniosku jest Plan Działania grupy na okres pierwszych 5 lat działalności

 

 • Po rejestracji w Urzędzie Marszałkowskim, grupa musi w terminie 6 miesięcy złożyć do ARiMR (Agencja Płatnicza) wniosek o przyznanie pomocy finansowej (ryczałtowej)

 

 • Po każdym z 5 lat działania grupa składa wniosek o płatność do ARiMR, wraz z wykazem sprzedaży grupy (w pierwszym roku działania, grupa może uzyskać zaliczkę 25% wartości dotacji)

 

 

 

Wiecsj informacji  www.minrol.gov.pl (podwieszony link:  http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Grupy-producentow-rolnych )     lub   www.arimr.gov.pl (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/grupy-producentow-rolnych.html)

 

 

Inne formy wsparcia grup:

 

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej   ( podwieszony link:  http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/zwiekszanie-wartosci-dodanej-podstawowej-produkcji-rolnej-i-lesnej.html )

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html )

Kredyty preferencyjne ( http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html )

Zwolnienia podatkowe  (bezpośredni link do publikacji w pdf  znajdującej się w podzakładce menu „ Opracowania i publikacje KRS nt. grup;  „Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych głównym sposobem na podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych”)

 

Wróć do poprzedniej strony -> przejdź