Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

 

Honorowy tytuł "Menedżer-Spółdzielca" w 2011 roku otrzymali:

 1. Halina Choroś - z Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
 2. Elżbieta Ceglarek - z Banku Spółdzielczego w Raciborzu
 3. Zenon Choja - z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu
 4. Mieczysław Dąbrowski - z Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Społem" w Białymstoku
 5. Barbara Goszczyńska - z Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" w Staszowie
 6. Jan Gapski - z Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
 7. Grażyna Hrycan - z Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZWAR" w Warszawie
 8. Kazimierz Jankowski - z Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku
 9. Piotr Kłodziński - z Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka w Warszawie
 10. Mirosław Kaszkur - z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy
 11. Zbigniew Lekston - z Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 12. Ryszard Mach - ze Spółdzielni STW w Bolesławcu
 13. Stanisław Maciejewski - ze Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej "LECH" w Kołobrzegu
 14. Marek W. Magdziarz - ze Spółdzielni Mieszkaniowo BUDOWLANI w Bydgoszczy
 15. Maria Preneta - z Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 16. Franciszek Pawłowski - z Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" w Wydminach
 17. Kazimierz Samojluk - z Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska"w Szczytnie
 18. Zbigniew Sokół - z Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy
 19. Wacław Słaby - z Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Społem" w Katowicach
 20. Jan Swadźba - z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZEŁOM w Mikołowie z siedzibą w Bujakowie
 21. Jerzy Woszczyk - z Warszawskiej Spółdzielni Handlowej FALA
 22. Władysław Wochna - z Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" w Konecku
 23. Zdzisław Zatorski - z O.W.S. Spółdzielni produkcyjnej Elementów Zabezpieczających w Krakowie,
 24. Bogdan Zaremba - z Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" w Siemiatyczach