Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 Protokół Jury 

XVIII Międzynarodowego Przeglądu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska"

 

Jury w składzie: Dariusz Jakubowski - przewodniczący, Justyna Kuban, Żaneta Żardecka, Józef Gawlik, podkreśla znaczenie Festiwalu "Tęcza Polska" w kultywowaniu tradycji i podtrzymywaniu wartości i treści kultury narodów i regionów. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów i twórców Festiwal Tęcza Polska, przez 18 lat swojego istnienia, stał się niezwykle ważnym miejscem spotkania z autentyczną twórczością artystyczną, a Polanica-Zdrój istotnym miejscem promocji dokonań ruchu spółdzielczego. 

Jury pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Przodkowanie, jednakże ze względów regulaminowych (otrzymanie I nagrody w roku ubiegłym) nie mógł zostać on nagrodzony.

 Po obejrzeniu i wysłuchaniu 22 zespołów, Jury postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:

  • Nagroda specjalna za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej, ufundowana przez burmistrza Wilanowa, dla Stanisława Wodnickiego oraz wyróżnienie dla Zespołu Akordeonistów Katowice-Kleofas i Zespołu Zawodzianki - nagroda rzeczowa
  • Nagroda specjalna Krajowej Rady Spółdzielczej dla zespołu BAI-BLUES - Mołodeczna (Białoruś)
  • Puchar Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS - SERBOWIACY, Serby, woj. dolnośląskie   
  • Puchar Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej - Kapela Podwórkowa ZŁOCZEWIANIE, Złoczew, woj. łódzkie
  • Puchar Przewodniczącego Jury - zespół śpiewaczy STAWNIANKI, Stawno, woj. zachodniopomorskie
  • Puchar Burmistrza Polanicy-Zdroju - Zespół PW DANCE, Wrocław, woj. dolnośląskie
  • Nagroda Burmistrza Polanicy-Zdroju - Zespół integracyjno-folklorystyczny FOLKOWIANIE – Pszczyna, woj. śląskie
  • Nagroda specjalna za oprawę artystyczną festiwalu - Kuźnia Artystyczna, Wilanów, woj. mazowieckie
  • Nagroda WSS Społem Śródmieście - DĄBROWIANKI - Jaworzno, woj. śląskie        

III nagroda - Regionalny Zespół Śpiewaczy RADOSTOWIANKI - Pszczyna, woj. śląskie

II nagroda - WRĘCZYNKI - Wręczyca, woj. śląskie

II nagroda - TRĘBACZEWIANIE – Trębaczew, woj. łódzkie

I nagroda - Zespół Regionalny CEPELIA KONIAKÓW – Koniaków, woj. śląskie

I nagroda - Zespół Regionalny SĄDECZANIE – Nowy Sącz, woj. małopolskie