Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza chętne osoby do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lustratorów. Kandydaci winni spełniać kryteria zawarte w § 2 uchwały nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 20 marca 2012 r. ze zmianami w sprawie: kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Uprzejmie informujemy, że szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1 w następujących terminach:

- 08 – 11.11.2018 r. – I moduł;
- 23 – 25.11.2018 r. – II moduł;
- 07 – 09.12.2018 r. – III moduł (09.12.2018 r. – egzamin).

Koszt szkolenia to kwota 3.200,- zwolnione z VAT (słownie: trzy tysiące dwieście złotych). Kwota obejmuje koszty: szkolenia, materiałów dydaktycznych, egzamin, serwis kawowy, lunch.

Prosimy o zgłaszanie osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 31.10.2018 r. według załączonego druku zgłoszenia. Po potwierdzeniu udziału, przesłany zostanie uczestnikom szczegółowy program szkolenia.

Uczestnicy, materiały dydaktyczne otrzymają w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Należność powyższą prosimy przekazać na rachunek Krajowej Rady Spółdzielczej nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. z dopiskiem „uprawnienia lustracyjne”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22/827 43 22 lub 22/59 64 525.

Druk zgłoszenia