Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie. Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

termin: 24 października (środa), godz. 10.00 – 16.30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

1. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
  • zasady ogólne z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • zakres stosowania norm ustawy o własności lokali,
  • prawa i obowiązki spółdzielni,
  • służebności obciążające nieruchomości wspólne,
  • prawa i obowiązki osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,
  • prawa i obowiązki właścicieli lokali,
  • rozliczenia finansowe spółdzielni z użytkownikami lokali z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w tym nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
2. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń.
  • zarząd powierzony spółdzielni – zakres
    - czynności zwykłego zarządu
    - czynności przekraczające zwykły zarząd
    - dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA
• powstanie wspólnoty mieszkaniowej,
    - zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,
    - zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,
    - kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień formalnych,
    - wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,
    - wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,
    - zmiana zarządcy,
    - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
  • zarząd umowny,
  • prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,
  • rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę powstania wspólnoty mieszkaniowej,
  • wspólnota a członkostwo w spółdzielni,
  • zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych
  • rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania,
3. Aktualne orzecznictwo.

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:
418,20 zł - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
393,60 zł - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 24 październik


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 18 października 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 827 45 25, 596 45 13