Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Zmiany w podatkach i rachunkowości, w tym Jednolity Plik Kontrolny, CIT, PIT i VAT

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 7 luty (środa), godz. 10:00 – 16:30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

A. Jednolity Plik Kontrolny
1. Kto składa JPK
2. Rodzaje JPK
3. JPK - jak się przygotować i o czym pamiętać
4. JPK -  skutki podatkowe
5. JPK VAT - zmiany struktury od 1.01.2018 r.
6. JPK VAT - wybrane problemy, w tym ewidencja faktur wystawionych do paragonu i paragonów
7. JPK VAT - procedura wysyłania
8. JPK - pozostałe struktury
9. Profil zaufany

B. CIT
1. Jednorazowa wartość transakcji a obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego i koszty podatkowe
2. Zmiana stawek podatkowych
3. Podatek u źródła – obowiązki płatnika  - zmiana od 12.08.2017 r.
4. Certyfikat rezydencji
5. Dokumentacja podatkowa w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi - podstawowe informacje i nowe obowiązki informacyjne
6. Jednorazowa amortyzacja – nowe przepisy od dnia 12.08.2017 r.
7. Przychody i koszty podatkowe - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe

C. PIT - Płatnik
1. Zmiany w zakresie poboru zaliczek od przychodów z pracy
2. Przychody z pracy - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe

D. VAT
1. Odwrotne obciążenie - usługi budowlane wykonane przez podwykonawcę - obowiązki podatkowe u wykonawcy i nabywcy usług
2. Odwrotne obciążenie - usługi budowlane - refakturowanie usług
3. Odwrotne obciążenie i WNT - moment odliczenia podatku naliczonego
4. Sankcje w VAT
5. Weryfikacja kontrahenta - dostawcy towarów czy usług
6. Podzielona płatność - projekt zmian w ustawie VAT
7. Projektowane zmiany - kasy rejestrujące
8. VAT - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe  oraz komunikaty MF

E. Ordynacja podatkowa i komunikaty MF
1. Zmiany w zakresie składania wniosków o interpretacje podatkowe
2. Ostrzeżenia MF przed optymalizacja podatkową

F. Rachunkowość
1. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
2. Najważniejsze zmiany wynikające z "nowej" ustawy o biegłych rewidentach ....
3. Wybór firmy audytorskiej

G. Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
1. Członkowie, udziały, wpisowe, deklaracje członkowskie
2. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - zmiana procedury
3. Fundusz remontowy po zmianach
4. Pełnomocnicy na WZ
5. Lustracja w SM - zmiany dotyczące lustratorów

H. Wybrane zagadnienia podatkowe w spółdzielniach mieszkaniowych
1. Roboty o charakterze  remontów finansowane z funduszu remontowego
2. Świadczenia z tytułu odpracowania zaległości
3. Opłata za lokale - czy w opłatach za lokale użytkowe uwzględnia się podatek VAT nie podlegający odliczeniu
4. Podatek naliczony VAT – struktura odliczenia w Sm
5. Stawki podatku VAT za lokale

I. Pozostałe zmiany i przydatne orzeczenia
1. Podatek od sprzedaży detalicznej
2. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - obowiązki wierzyciela

J. Projekt zmian PIT i CIT od 1.01.2018 r.

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 7 luty


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 1 lutego 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

W związku z aktualizacją bazy danych dotyczącej szkoleń, uprzejmie prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail spółdzielni, co pozwoli nam na szybkie przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25