Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2018 r.

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07


20 marzec (wtorek), godz. 10:00 – 16:30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

1. Spółdzielnia mieszkaniowa i jej statut.
- charakter prawny
- konsekwencje rejestracji
- zapisy sprzeczne z prawem lub orzecznictwem
- sprzeczności pomiędzy regulacjami statutu i innych regulacji wewnętrznych
- najczęstsze błędy w treści statutów


2. Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółdzielni:
• Zasady zwoływania i tryb obradowania;
- przygotowanie walnego – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień,
- realizacja ustawowych uprawnień członków przy zwoływaniu walnego,
- zasady wykładania materiałów,
- charakter terminów ustawowych i skutki uchybienia, obliczanie terminów przy zwoływaniu walnego
- jak liczyć głosy na walnym zgromadzeniu, głosowanie elektroniczne,
- błędy w zwołaniu – konsekwencje dla ważności podjętych uchwał
- najczęstsze przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał, stwierdzenie nieważności, uchylenie, stwierdzenie nieistnienia uchwał,
- - wybór rady nadzorczej, najczęstsze uchybienia w aktualnym orzecznictwie,
- walne zgromadzenie w częściach, charakter prawny, moment podjęcia uchwał,
• Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu
- pełnomocnictwo i przedstawicielstwo, zakres umowcowania,
- udział osób prawnych,
- udział pełnomocników w organach walnego,
- eksperci i doradcy prawni, możliwości wprowadzenia ograniczeń statutowych,
• Kompetencje ustawowe oraz tryb podejmowania uchwał;
- uchwały wykraczające poza kompetencje – skutki
- organizacja obrad,
- charakter prawny uchwał,


3. Wybór aktualnego orzecznictwa.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramekradca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty – max 10%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 20 marzec


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 15 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25, 22 596 45 26