Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07


11 kwietnia (środa), godz. 10:00 – 16:30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

1. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi współwłasność spółdzielni.

• zasady ogólne z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
• zakres stosowania norm ustawy o własności lokali,
• prawa i obowiązki spółdzielni,
• prawa i obowiązki osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,
• prawa i obowiązki właścicieli lokali,
• rozliczenia finansowe spółdzielni z użytkownikami lokali z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w tym nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

2. Spółdzielnia a wspólnoty mieszkaniowe powstające w trybie art. 24[1] i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem zasad rozliczeń.

• zarząd powierzony spółdzielni – zakres

- czynności zwykłego zarządu
- czynności przekraczające zwykły zarząd
- dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wątpliwości po uchwałach NSA

• powstanie wspólnoty mieszkaniowej,

- zebranie właścicieli, sposób zwołania, termin, treść i forma uchwały,
- zakres stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pełnomocnictwa,
- kwestionowanie uchwały na drodze sądowej przez spółdzielnię, skutki uchybień formalnych,
- wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa, powrót do reżimu spółdzielczego,
- wspólnota mieszkaniowa w nowych inwestycjach,
- zmiana zarządcy,
- prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

• zarząd umowny,
• prawa spółdzielni jako właściciela lokali niewyodrębnionych,
• rozliczenie nieruchomości i funduszu remontowego ze spółdzielnią na datę powstania wspólnoty mieszkaniowej,
• wspólnota a członkostwo w spółdzielni,
• zobowiązania, w tym kredytowe, a powstawanie wspólnot mieszkaniowych
• rozliczenia z tytułu wydatków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania,

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramekradca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty – max 10%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 11 kwietnia


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 5 kwietnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25, 22 596 45 26