Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07


17 kwietnia (wtorek), godz. 10:00 – 16:30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

1. Charakter prawny statutu spółdzielni po nowelizacji ustawy,
2. Statut spółdzielni, tryb rejestracji i ujawniania zmian,
3. Obowiązek zmiany statutu – konsekwencje uchybienia terminowi,
4. Zakres kognicji sądu rejestrowego – zaskarżanie postanowień, stosowanie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego z uwzględnieniem najnowszych pytań prawnych do Sądu Najwyższego,
5. Aktualny charakter prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
6. Zasady przyjmowania i charakter tekstu jednolitego statutu a uchwała o zmianie,
7. Wniosek o rejestrację zmian, elementy istotne, załączniki do wniosku, zasady wypełniania,
8. Zmiany treści statutów wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2017 r. poz. 1596)
  a. Członkowie
     i. Uzyskanie członkostwa,
     ii. Ustanie członkostwa, roszczenia,
     iii. Kompetencje zarządu w zakresie przyjmowania członków,
     iv. Nabywanie członkostwa w przypadku gdy prawo do lokalu przysługuje kilku osobom,
     v. Nowe zasady prowadzenia rejestru członków spółdzielni,
     vi. Najemcy byłych mieszkań zakładowych jako członkowie spółdzielni,
     vii. Obowiązki statutowe w świetle art. 353[1] kc,
     viii. Zakres regulacji praw i obowiązków osób nie będących członkami spółdzielni.
  b. Walne zgromadzenie, zasady obradowania, dopuszczalność odesłania do regulaminu, zasady przyjmowania i udzielania pełnomocnictw, nowe obowiązki spółdzielni,
  c. Prawa do lokali – powstanie, ustanie, umowy o budowę lokali, wygaśnięcie prawa, wykonanie umowy o budowę lokalu,
  d. Fundusze własne po nowelizacji w treści statutu,
  e. Finansowanie nabycia prawa własności gruntów użytkowanych wieczyście,
  f. Rozliczenie z tytułu wygaśnięcia prawa lokatorskiego w sytuacji gdy lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu,
  g. Zasady rozliczeń i przeprowadzania przetargu na zbycie prawa, wpłata wartości rynkowej jako conditio iuris czynności prawnej,
  h. Zasady rozliczeń funduszu remontowego z właścicielami lokali,
  i. Zapisy fakultatywne – możliwość stosowania art. 266 kk na podstawie regulacji statutowych,
  j. Zasady udostępniania dokumentów, klauzula ochrony danych osobowych,
 9. Najczęstsze błędy w treści obecnie obowiązujących statutów,
10. Proponowane brzmienie przykładowych zapisów statutu spółdzielni mieszkaniowej.
11. Zmiany obowiązujących regulaminów – zakres, uprawnienia spółdzielni a uchwały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych,.
12. Wybrane problemy z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji ustawy,

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramekradca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty – max 10%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 17 kwietnia


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 12 kwietnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25, 22 596 45 26