Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

 Szkolenie

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej


termin: 6 luty (środa), godz. 10.00 – 16.30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  • zasady wydawania zaświadczeń, odpłatność,
  • ujawnianie własności w księdze wieczystej,
  • opłata przekształceniowa, zasady aktualizacji, bonifikaty ustawowe i uznaniowe,
  • pomoc publiczna, dopłaty do wartości rynkowej,
  • tzw. przekształcenie opóźnione,
  • zasady dla nieruchomości zabudowanych po 01.01.2019 r.,
  • ograniczenia w zakresie pomocy publicznej a lokale spółdzielni mieszkaniowych,
  • pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu KC i ustawy Prawo przedsiębiorców,
  • mienie wspólne – drogi, parkingi, tereny rekreacyjne,
  • obrót lokalami po 01.01.2019 r.,
  • projekty nowelizacji ustawy.
 2. Prawa do lokali
  • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
   • umowa; treść prawa,
   • umowa o budowę lokalu,
   • wygaśnięcie prawa,
   • przesłanki nabycia własności lokalu, ograniczenia statutowe,
   • skutki rozwodu, śmierć małżonka,
   • roszczenia osób bliskich, zasady rozliczeń,
   • roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
   • wygaśniecie prawa,
   • zasady rozliczeń,
   • ponowne ustanowienie w realizacji roszczenia z art. 7 ustawy nowelizującej,
   • uchylenie się od skutków uchwały wykluczającej bądź wykreślającej uprawnionego do lokalu,
   • członkostwo w przypadku przysługiwania prawa wielu osobom w tym małżonkom.
  • Prawo odrębnej własności
   • umowa o budowę lokalu,
   • ekspektatywa własności,
   • członkostwo właścicieli,
   • powstanie wspólnoty mieszkaniowej.
 3. Aktualne orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramekradca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty:
418,20 zł - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
393,60 zł - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 6 luty


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 827 45 25, 596 45 13